ดนตรี ม. 4

รายละเอียดเนื้อหาดนตรีชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1

ม 1 บทที่ 1 ม 1 บทที่ 2 ม 1 บทที่ 3

บทที่  1  รอบรู้ทางดนตรี
1111111.1  ความสำคัญของดนตรี
1111111.2  ประเภทของเพลงไทยและการประสมวงดนตรี
1111111.3   ยุคสมัยดนตรีไทย
บทที่  2  สร้างสรรค์ทางดนตรี
111112.1  การร้องเพลงประเภทต่าง ๆ
111112.2  การร้องเพลงประสานเสียง
111112.3  การปฏิบัติเครื่องดนตรีสากล
บทที่ 3  รักษ์ดนตรี
111113.1  ประวัติคีตกวีไทยและสากล
111113.2  อรรถรสในการรับรู้ดนตรีไทย
111113.3  การใช้และการดูแลรักษาเครื่องดนตรีไทย

ใส่ความเห็น

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.