ดนตรี ม.2

รายละเอียดเนื้อหาดนตรีชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2

ม 1 บทที่ 1 ม 1 บทที่ 2 ม 1 บทที่ 3

บทที่  1  พื้นฐานงานดนตรี
11111111.1  องค์ประกอบของเสียงดนตรี
1111111111 1.1.1  องค์ประกอบของดนตรีไทย
11111111111111111)  การขับร้องเพลงไทย
11111111111111112)  การประสมวงดนตรีไทยและวงดนตรีสากล
11111111111111113)  เพลงไทยสากล
11111111111111114)  ตัวโน้ตสากล
11111111111111114)  โน้ตดนตรีไทย
111111111111.1.2  ดนตรีสากล
11111111111111111)  องค์ประกอบทางดนตรีสากลเบื้องต้น
11111111111111112)  โน้ตสากลเบื้องต้น
11111111111111113)  ประเภทของวงดนตรีในวัฒนธรรมต่าง ๆ
11111111111111111113.1)  วงดนนตรีไทย
11111111111111111113.2)  วงดนตรีพื้นเมือง
11111111111111111113.3)  วงดนตรีสากล
11111111111111114)  ศัพท์สังคีต
บทที่  2  สร้างสรรค์งานดนตรี
11111112.1  การร้องเพลงประสานเสียง
บทที่ 3  สุนทรียภาพทางดนตรี
11111113.1  คุณค่าการฟังและการอนุรักษ์เครื่องดนตรี
11111111111)  สุนทรียภาพทางดนตรี
11111111112)  การอนุรักษ์ดนตรี

ใส่ความเห็น

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.