ดนตรีแนวเพลงสากล

11111ดนตรีสากลและเพลงสากล  กำเนิดขึ้นมาในดินแดนตะวันตก  ตั้งแต่อดีตควบคู่กันมากับการกำเนิดของดนตรีโลก  โดยมีวิวัฒนาการมายาวนานตามยุคสมัยแห่งประวัติศาสตร์โลก  เริ่มต้นจากชนชาติกรีกโบราณได้สร้างเครื่องดนตรีที่ผลิตจากวัสดุธรรมชาติขึ้นมาก่อน  เช่น  หิน  ไม้  กระดูก  หรือหนังสัตว์และจึงพัฒนามาเป็นโลหะต่าง ๆ โดยนำมาสร้างเป็นเครื่องดนตรีสากลทั้งเครื่องตี  เครื่องเป่า เครื่องดีด  เครื่องเคาะ นำมาบรรเลงผสมผสานกันเป็นรูปแบบดนตรีสากล  และมีการขับร้องเพลงที่เรียกว่า  “เพลงสากล”  ซึ่งมีความไพเราะ  เป็นที่นิยมแพร่หลายไปทั่วโลกจนถึงปัจจุบัน

เครื่องดนตรีสากลหรือเครื่องดนตรีตะวันตกที่ใช้เครื่องดนตรีสากลบรรเลงนั้นประกอบด้วย

 1. ดนตรีขับร้อง  เป็นดนตรีที่ใช้เสียงมนุษย์เปล่งเสียงร้องออกมาให้มีเสียงสูงต่ำ  และมีความหมายที่สื่ออารมณ์และความรู้สึกที่แตกต่างกัน  โดยเสียงที่เปล่งออกมาเรียกว่า  “บทร้อง”  ซึ่งสามารถใช้ในการขับร้องทั่วไปและการขับร้องประสานเสียง  โดยแบ่งการขับร้องได้ดังนี้
 • ดนตรีขับร้องประกอบพิธีกรรม (Ritual  Music)  เป็นดนตรีที่โบราณที่สุด  มีลักษณะทำนองสั้น ๆ ขับร้องซ้ำกันหลาย ๆครั้ง  จากการขับร้องเดี่ยวมาเป็นการขับร้องที่ต้นเสียงและลูกคู่  จนมาเป็นขับร้องหมู่ประสานเสียงชายหญิง  ดนตรีประกอบพิธีกรรมนี้เกิดจากความเชื่อในลัทธิ  ขนบธรรมเนียมประเพณีและสิ่งศักดิ์สิทธิ์
 • ดนตรีพื้นเมือง (Folk Music)  เป็นดนตรีที่สืบทอดกันมาเป็นเวลายาวนาน  เนื้อหาของบทเพลงทั่วไป ๆ จะกล่าวถึงขนบธรรมเนียมประเพณี  ความรู้สึก  การแสดงออกและความเชื่อของมนุษย์แต่ละชนชาติ  ลักษณะของเพลงพื้นเมืองประกอบด้วยจังหวะง่าย ๆ ไม่ซับซ้อนและทำนองสั้น ๆ ติดหู  มีเนื้อร้องหลายท่อนแต่ใช้ทำนองเดียวกัน
 • ดนตรีป๊อป (Popular Music) หมายถึง  ดนตรีหรือเพลงร้องที่ได้รับความนิยมในช่วงเวลาหนึ่ง ดนตรีป๊อปส่วนใหญ่จะเป็นเนื้อร้องที่มีเนื้อหาเข้าใจง่าย  ฟังแล้วสนุกสนานและสะท้อนถึงความรู้สึกคนไทยยุคนั้น
 • ดนตรีแจ๊ส (Jazz  Music)  เป็นดนตรีอเมริกันที่มีประวัติตั้งแต่  ค.ศ. 1900 (พ.ศ. 2543)  จากทาสอเมริกันผิวดำที่นำมาใช้บรรเลงเพื่อความสนุกสนาน  โดยร้องเพลงไปเต้นรับไป  ดนตรีแจ๊สมีหลายประเภท  ได้แก่  บูลส์  นิวออร์ลีน  สวิง  และแรกไทม์
 • ดนตรีรํอคแอนด์โรล (Rock  and  Roll)  เป็นดนตรีที่มีท่วงทำนองจังหวะหนักหน่วง  เร้าใจ ซึ่งได้รับความสนใจอย่างมากจากกลุ่มวัยรุ่น  โดยศิลปินที่โด่งดังได้แก่  เอลวิส  เพรสลี่  วงดนตรีโรลลิ่งสโตน  เป็นต้น
 • ดนตรีคลาสสิก (Classical  Music)  เป็นการบรรเลงที่ลุ่มลึกและละเอียดอ่อน   ตั้งแต่เสียง จังหวะ  ทำนอง  คำร้อง  การประสานเสียง  พื้นผิว  สีสันของเสียง  และลีลาของดนตรีที่มีความไพเราะ  โดยผู้บรรเลงดนตรีและนักร้องจะต้องมีความสามารถสูงในการถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกของเพลงสู่ผู้ฟัง
 • ดนตรีคันทรี (Country  Music)  เป็นดนตรีลูกทุ่งที่เกิดจากเพลงบันลาดและการเต้นรำของชาวอังกฤษ  โดยใช้เครื่องดนตรีจำพวกซอและดัลซิเมอรืจนได้รับความนิยมในอเมริกาตอนใต้  ต่อมากลายเป็นดนตรีของชาวอเมริกันที่แท้จริงเรียกว่า  “ดนตรีคันทรีแนวฮิลบิลลี”
 1. ดนตรีบรรเลง เป็นดนตรีที่ใช้เครื่องดนตรีบรรเลงล้วน ๆ โดยไม่มีการขับร้อง  วงดนตรีใช้เครื่องดนตรีบรรเลง  แบ่งออกเป็น  4  ประเภท  ดังนี้
 • วงออร์เคสตร้า (Orchestra)  เป็นการบรรเลงดนตรีด้วยเครื่องดนตรี  4 กลุ่ม  คือ  กลุ่มเครื่องสาย  กลุ่มเครื่องเป่าลมไม้  กลุ่มเครื่องเป่าโลหะ  และกลุ่มเครื่องกำกับจังหวะ  ซึ่งใช้เครื่องดนตรีและผู้บรรเลงเป็นจำนวนนับร้อย
 • วงแบนด์ (Band)  ประกอบด้วยกลุ่มเครื่องดนตรี  3  กลุ่มคือ  กลุ่มเครื่องเป่าลมไม้  กลุ่มเครื่องเป่าลมทองเหลือง  และกลุ่มเครื่องประกอบจังหวะ  ได้แก่  วงโยธวาธิต  วงแตรวงที่ใช้บรรเลงในการเดินสวนสนาม

 • วงบิ๊กแบน (Big  Band)  เป็นดนตรีของชาวอเมริกันที่มีวิวัฒนาการมาจากวงแจ๊สที่ใช้บรรเลงในงานเต้นรำในงานใหญ่ ๆ
 • วงแชมเบอร์มิวสิก (Chamber Music)  เป็นดนตรีที่มีผู้บรรเลงน้อยคนตั้งแต่  2-3  คน  หรืออย่างมากไม่เกิน  5-9  คน  นิยมใช้บรรเลงในห้องโถงที่ไม่ใหญ่มากนัก

ลักษณะของเพลงสากล
เพลงสากลเป็นเพลงภาษาอังกฤษ  ซึ่งจัดเป็นภาษาสากลที่เรียบเรียงขึ้นเป็นเพลงตามหลักการของดนตรีสากล  ในปัจจุบันเพลงสากลเป็นเพลงที่นิยมและฟังกันอย่างแพร่หลายไปทั่วโลก  เพลงสากลมีลักษณะดังนี้

 1. เพลงบรรเลง   เป็นเพลงที่ใช้เครื่องดนตรีบรรเลงโดยไม่มีการขับร้อง  แบ่งออกเป็น 2ประเภท  คือ  การบรรเลงด้วยเครื่องดนตรีสากล  1-2  ชิ้น  และการบรรเลงด้วยวงออเคสตร้าขนาดใหญ่
 1. เพลงขับร้อง เป็นเพลงที่ใช้เสียงร้องประกอบการบรรเลงดนตรี  มีอยู่มากมายหลายชนิด  เช่น  อาเรีย (Aria)  เป็นบทร้องเดี่ยวในการแสดงโอเปรา  คานอน (Canon)  เป็นเพลงร้องประสานเสียงในลักษณะแต่ละเสียงเลียนแบบทำนองเดียวกัน  (Imitation)  ออราทอริโอ  (Oratorio)  เป็นเพลงร้องเดี่ยวของนักร้องระดับเสียงต่าง ๆ ของวงประสานเสียงที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับศาสนา  เรเควียม  (Requiem)  เป็นเพลงสวดสำหรับงานศพ  เป็นต้น