ดนตรีแนวเพลงไทยสากล

11111111เพลงไทยสากลกำเนิดขึ้นในสมัยรัตนโกสินทร์  โดยจอมพลเรือสมเด็จพระเจ้าบรมวงเธอเจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์  กรมพระนครสวรรค์วรพินิต  ทรงพระราชินพนธ์เพลงไทยสากลขึ้นตามหลักวิชาดนตรีสากลเป็นเพลงแรก  โดยมีลีลาและจังหวะตามฉบับของดนตรีสากล  แต่มีทำนองเป็นแบบไทยเรียกชื่อว่า “เพลงไทยสากล”  และเรียกชื่อดนตรีสากลที่ใช้บรรเลงประกอบว่า  “ดนตรีสากล”  ถึงปัจจุบัน

เพลงไทยสากล  เกิดขึ้นจากการนำเอาเพลงแนวดนตรีสากลมาใช้ประกอบเพลงไทย  โดยใช้เครื่องดนตรีสากลเป็นหลัก  ซึ่งได้เริ่มเข้าสู่ประเทศไทยตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระจองเกล้าเจ้าอยู่หัว  รัชกาลที่ 4  โดยทหารชาวอังกฤษ  2  คน  ชื่อ  นอกซ์  (Knox)  และอิมเป  (Impey)  ได้นำแตรฝรั่งเข้ามาเป่าแตรสัญญาณและบรรเลงถวายความเคารพพระมหากษัตริย์ไทย  ต่อมาก็ได้พัฒนาขึ้นมาเป็นแตรวงของทหารใช้บรรเลงนำขบวนแห่และบรรเลงเพลงไทย  โดยนายมนตรี  ตราโมท  ได้ขนานนามแตรวงนี้ว่า  “วงโยธวาทิต” 

ลักษณะของดนตรีสากล

                1.1  การบรรเลงในลักษณะในเพลงบรรเลง
จะบรรเลงดนตรีอย่างเดียว  โดยมีลีลาและอัตราจังหวะตามแบบฉบับของดนตรีสากล  แต่ใช้ทำนองบรรเลงแบบไทย  เน้นที่การบรรเลงดนตรีให้เกิดภาพพจน์และจินตนาการตามอารมณ์และความรู้สึกที่สัมผัสได้ตามเสียงเครื่องดนตรีสากบ
1.2  การบรรเลงประกอบขับร้องเพลงไทยสากล 

                 เป็นการบรรเลงดนตรีประกอบการร้องเพลง  โดยทั่วไปจะใช้เครื่องดนตรีสากลบรรเลงร่วมไปกับนักร้องที่ร้องเพลงไทยสากลให้สอดคล้องกลมกลืนกัน  ซึ่งทำให้การขับร้องเพลงไทยสากลไพเราะและน่าฟังยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ยังมีการผสมผสานระหว่างดนตรีสากลกับดนตรีไทย  โดยการประยุกต์นำเอาเครื่องดนตรีสากลกับเครื่องดนตรีไทยบางชนิดมาบรรเลงร่วมกันให้เกิดความกลมกลืนไพเราะเรียกว่า  “ดนตรีไทยประยุกต์”  ซึ่งมีรูปแบบการบรรเลงดนตรีในลักษณะเพลงบรรเลง  และการบรรเลงประกอบการร้องเพลงไทยสากลเช่นเดียวกัน  แต่ดนตรีไทยประยุกต์ยังไม่เป็นที่นิยมแพร่หลายมากนัก

ลักษณะของเพลงไทยสากล
111111111เพลงไทยสากล
  คือ  เพลงที่มีเนื้อร้องเป็นภาษาไทย  ใช้ทำนองแบบไทยแต่มีลีลาและอัตราจังหวะตามแบบฉบับดนตรีสากล  และใช้เครื่องดนตรีสากลในการบรรเลงประกอบขับร้อง  เพลงไทยสากลเพลงแรกที่เกิดขึ้นในประเทศไทย  ประพันธ์โดยจองพลเรือ  สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์  กรมพระนครสวรรค์วรพินิต  ประมาณปี พ.ศ. 2448-2450  โดยพระองค์ทรงนิพนธ์ไว้ประมาณ  12  เพลง  ได้แก่  เพลงสุดเสนาะ  เพลงมหาฤกษ์  เพลงวอลซ์ปลื้มจิต  เพลงวอลซ์ประชุมพล  เพลงสรรเสริญเสือป่า  เพลงสาครลั่น  เพลงนางครวญ  เพลงพญาโศก  เพลงมณฑาทองและเพลงมาร์ชบริพัตร  เพลงเหล่านี้มีทั้งเพลงที่ดัดแปลงมาจากเพลงไทย  และเพลงที่ทรงพระนิพนธ์ขึ้นใหม่  จนกระทั่ง  พ.ศ.  2474  มีคณะละครจันทโรภาสนำละครร้องเรื่องจันทร์เจ้าขา  ที่ประพันธ์โดยพรานบูรพ์ (จวงจันทร์  จันทร์คณา)  มาเปิดการแสดง  โดยละครร้องเรื่องนี้ได้นำเพลงขับร้องประเภทเพลงไทยสากลไว้หลายเพลง  เช่น  เพลงจันทร์เจ้าขา  เพลงจันทร์ลอย  เพลงจันทร์สวาท  เพลงจันทร์จากฟ้า  เพลงขวัญของเรียม  เป็นต้น
ต่อมา  ปี พ.ศ.  2476  ได้มีภาพยนตร์ขึ้นในประเทศไทย  จึงมีผลงานประพันธ์เพลงประกอบภาพยนตร์แนวเพลงไทยขึ้นและจนถึงยุคทองของเพลงไทยสากล  คือ  ยุคของวงดนตรีคณะสุนทราภรณ์ที่นำโดยครูเอื้อ  สุนทรสนาน  ที่มีผลงานประพันธ์เพลงออกมาไม่น้อยกว่า  1,000  เพลง  และได้รับความนิยมอย่างกว้างขวาง  นอกจากนี้วงดนตรีคณะสุนทราภรณ์ยังได้สร้างนักแต่งเพลงหลาย ๆ คน  เช่น  ชอุ่ม  ปัญจพรรค์ , แก้ว  อัจฉริยะกุล  ,  เวช  สุนทรจามร ,  สุรัช  พุกกะเวส เป็นต้น  รวมทั้งยังมีเพลงไทยสากลที่แตกสาขาออกไปจากวงดนตรีคณะสุนทราภรณ์อีก  เช่น  ผลงานเพลงของสวลี  ผกาพันธุ์ ,  สุเทพ  วงศ์กำแหง  เป็นต้น

Image.jpg

            ๅๅๅๅๅๅๅๅๅๅๅๅๅๅๅๅๅๅๅๅๅๅๅๅๅๅๅๅๅๅวงดนตรีสุนทราภรณ์

ส่วนผลงานเพลงที่เป็นมรดกอันล้ำค่าของคนไทยและวงการดนตรีไทยคือ  ผลงานเพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  รัชกาลที่  9  เช่น  เพลงยามเย็น  เพลงสายฝน  เพลงยิ้มสู้  เพลงลมหนาว  เพลงใกล้รุ่ง  เป็นต้น
ดังนั้นแนวเพลงไทยสากล  จึงประกอบด้วย  เพลงขับร้องทั่วไป  เพลงประกอบละครร้อง  เพลงประอบโอเปรา  และเพลงประกอบภาพยนตร์ โดยมรทั้งเป็นเพลงบรรเลงและเพลงที่ใช้ขับร้อง  ซึ่งเพลงไทยสากล  นับว่าเป็นเพลงที่เป็นที่นิยมเรื่อยมาตั้งแต่อดีตเรียกว่า  “เพลงลูกกรุง”  จนถึงปัจจุบันเป็นที่รู้กันในชื่อ  “เพลงไทยสากล”

P1017021.jpg