บทเพลง

1.  เพลงสรรเสริญพระบารมี

ดาวโหลดบทฝึก  (  Soprano  ,  Alto , Tenor ,  Bass  )
MP3      ( โซปราโน ,  อัลโต  , เทเนอร์ , เบส )

2.  เพลงร่มพระบารมี

ดาวโหลดบทฝึก  (  Soprano  ,  Alto , Tenor ,  Bass  )
MP3      ( โซปราโน ,  อัลโต  , เทเนอร์ , เบส )

3.  เมดเลย์ชนเผ่า
ๅๅๅ3.1  โต่ม โบ่ เมีย ขุ (ลีซู)

ดาวโหลดบทฝึก  (  Soprano  ,  Alto , Tenor ,  Bass  )
MP3      ( โซปราโน ,  อัลโต  , เทเนอร์ , เบส )

4.  เพลงใกล้รุ่ง

ดาวโหลดบทฝึก  (  Soprano  ,  Alto , Tenor ,  Bass  )
MP3      ( โซปราโน ,  อัลโต  , เทเนอร์ , เบส )

5.  เพลงชาติ

ดาวโหลดบทฝึก  (  Soprano  ,  Alto , Tenor ,  Bass  )
MP3      ( โซปราโน ,  อัลโต  , เทเนอร์ , เบส )

6.  เพลงลาวดวงเดือน

ดาวโหลดบทฝึก  (  Soprano  ,  Alto , Tenor ,  Bass  )
MP3      ( โซปราโน ,  อัลโต  , เทเนอร์ , เบส )

7.  เพลงความฝันอันสูงสุด

ดาวโหลดบทฝึก  (  Soprano  ,  Alto , Tenor ,  Bass  )
MP3      ( โซปราโน ,  อัลโต  , เทเนอร์ , เบส )

8.  เพลง I’m goin to sing

ดาวโหลดบทฝึก  (  Soprano  ,  Alto , Tenor ,  Bass  )
MP3      ( โซปราโน ,  อัลโต  , เทเนอร์ , เบส )

postest-big1
button nectbutton backhome ok ok

Advertisements