การปฏิบัติบทเพลง

คลิกทำแบบทดสอบก่อนเรียน
หรือ สแกน QR  Code ทำข้อสอบ

pretest5.jpg

pretest-min

t5

บทเพลงร่มพระบารมี
บทเพลงในโรงเรียนกองทุนการศึกษาในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

1.  เพลงร่มพระบารมี

111.1 แบบฝึกหัดที่  1  เรื่องจังหวะ
111111.1.1  Soprano

111111.1.2  Alto

111111.1.3  Tenor

111111.1.4  Bass

111.2 แบบฝึกหัดที่  2  แบบฝึกแยกตามกลุ่มเสียง
111111.2.1  Soprano

111111.2.2  Alto

111111.2.3  Tenor

111111.2.4  Bass

2.  บทเพลงชนเผ่า

ๅๅๅ2.1  โต่ม โบ่ เมีย ขุ

111112.1 แบบฝึกหัดที่  1  เรื่องจังหวะ
111111112.1.1  Soprano

111111112.1.2  Alto

111111112.1.3  Tenor

111111112.1.4  Bass

111112.2 แบบฝึกหัดที่  2  แบบฝึกแยกตามกลุ่มเสียง
111111112.2.1  Soprano

111111112.2.2  Alto

111111112.2.3  Tenor

111111112.2.4  Bass

คลิกทำแบบทดสอบหลังเรียน
หรือ สแกน QR  Code ทำข้อสอบ

postest5.jpg

postest-min

02 postest ok.jpg

หลังเรียนใหญ่-ok.gif
button nectbutton backhome ok ok