บทเพลง

t6

บทเพลง

1.  เพลงร่มพระบารมี

111.1 แบบฝึกหัดที่  1  เรื่องจังหวะ
111111.1.1  Soprano

111111.1.2  Alto

111111.1.3  Tenor

111111.1.4  Bass

111.2 แบบฝึกหัดที่  2  เรื่องเสียง
111111.2.1  Soprano
111111.2.2  Alto
111111.2.3  Tenor
111111.2.4  Bass

ๅๅ1.3 แบบฝึกหัดที่  3  แบบฝึกแยกตามกลุ่มเสียง
111111.3.1  Soprano
111111.3.2  Alto
111111.3.3  Tenor
111111.3.4  Bass

11111MP3      ( Soprano , Alto , Men )

2.  เมดเลย์ชนเผ่า
ๅๅๅ2.1  โต่ม โบ่ เมีย ขุ (ลีซู)

ดาวโหลดบทฝึก  (  Soprano  ,  Alto , Tenor ,  Bass  )
MP3      ( โซปราโน ,  อัลโต  , เทเนอร์ , เบส )

 

postest-big1
button nectbutton backhome ok ok