แบบฝึกหัดการออกเสียง

คลิกทำแบบทดสอบก่อนเรียน
หรือ สแกน QR  Code ทำข้อสอบ

pretest4.jpg

pretest-min

t4

แบบฝึกหัดการออกเสียง

แบบฝึกหัดที่  1   Lip  Roll  (เป็นการฝึกผ่อนคลายกล้ามเนื้อบริเวณใบหน้าถึงลำคอ)

111111111111.1   ยืนด้วยท่าทางสำหรับการขับร้อง
111111111111.2   ใช้นิ้วมือทั้งสองยกแก้มตรงใกล้มุมปากขึ้น
111111111111.3   เปล่งเสียง “บรื้อ” หรือที่เรียกกันว่าทำ Lip roll เบาๆ ที่ริมฝีปาก  โดยลากเสียงให้ยาวต่อเนื่องกัน

แบบฝึกหัดที่  2
11111111111111111111111111111การฝึกเสียงที่ก้องกังวานในทุกเสียง
11111
2.1  ยืนด้วยท่าทางสำหรับการขับร้อง
11111
2.2  เปิดไหล่  ยกอก  ขยายซี่โครง
11111
2.3  หายใจลึกและหดท้องเพื่อเปลางเสียง
11111
2.4  ขณะฝึกให้ผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วยไม่ให้เกร็ง

แบบฝึกหัดที่  3

แบบฝึกหัดที่  4

01.jpg

แบบฝึกหัดที่  5
11111111111111การฝึกความยืดหยุ่นของเสียงและฝึกเพื่อขยายช่วงเสียงให้กว้างขึ้น

02.jpg

 

คลิกทำแบบทดสอบหลังเรียน
หรือ สแกน QR  Code ทำข้อสอบ

postest4.jpg

postest-min

button backhome ok ok    button nect