แบบฝึกหัดการออกเสียง

 

 

button backhome ok ok

button nect