บทเรียนออนไลน์

1.  บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มสาระศิลปะ (สารดนตรี) เรื่องเพลิดเพลินเรื่องดีดสี
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4
2.  หลักการขับร้องเพลงประสานเสียง
3.  ขลุ่ยเพียงออ
4.  ความเป็นมาของดนตรีไทย
5.  การฟังเพลงในโอกาสต่าง ๆ

ใส่ความเห็น

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.