ผลงานนักเรียน

ปีการศึกษา  2554
1.  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
      1. รางวัลชนะเลิศเหรียญทองการขับร้องประสานเสียง ระดับชั้น ป. 4-6
2. รางวัลชนะเลิศเหรียญทองการขับร้องประสานเสียง ระดับชั้น ม. 1-3
3. รางวัลเหรียญเงินการร้องเพลงไทยสากล-สากล ชาย  ระดับชั้น ป. 4-6

      4. รางวัลเหรียญเงินการร้องเพลงไทยสากล-สากล หญิง  ระดับชั้น ป. 4-6
      5. รางวัลเหรียญเงินการร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย  ระดับชั้น ป. 4-6
      6. รางวัลเหรียญเงินการร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย  ระดับชั้น ม. 1-3
2.  ระดับภาค

      1. รางวัลเหรียญทอง ลำดับที่ 9 การขับร้องประสานเสียง ระดับชั้น ป. 4-6
      2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การขับร้องประสานเสียง ระดับชั้น ม. 1-3
      3. รางวัลชนะเลิศการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ระดับชั้น ม. 4-6
4. รางวัลเหรียญเงิน การขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ระดับชั้น ม. 4-6

3.  ระดับชาติ
      1. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การขับร้องประสานเสียง ระดับชั้น ม. 1-3

1

          2. รางวัลเหรียญเงิน การขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ระดับชั้น ม. 4-6

2

ปีการศึกษา  2555
1.  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
1. รางวัลชนะเลิศเหรียญทองการขับร้องประสานเสียง ระดับชั้น ป. 4-6
2. รางวัลชนะเลิศเหรียญทองการขับร้องประสานเสียง ระดับชั้น ม. 1-3
2.  ระดับภาค
1. รางวัลเหรียญเงิน การขับร้องประสานเสียง ระดับชั้น ป. 4-6
2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การขับร้องประสานเสียง ระดับชั้น ม. 1-3
3.  ระดับชาติ
1. เข้าร่วมแข่งขันการขับร้องประสานเสียง ระดับชั้น ม. 1-3

4

2. รางวัลเหรียญทองแดง  การประกวดวงดรัมไลน์ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ครั้งที่  8

3

ปีการศึกษา  2556
1.  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
1. รางวัลชนะเลิศเหรียญทองการขับร้องประสานเสียง ระดับชั้น ม. 1-3
2.  รางวัลชนะเลิศเหรียญทองการขับร้องเพลงสากล ชาย  ระดับชั้น ม. 1-3
3.  รางวัลชนะเลิศเหรียญทองการขับร้องเพลงไทยสากล ชาย  ระดับชั้น ม. 1-3

2.  ระดับภาค
1. รางวัลชนะเลิศเหรียญทองการขับร้องประสานเสียง ระดับชั้น ม. 1-3
2.  รางวัลเหรียญเงิน  ลำดับที่  1  การขับร้องเพลงสากล ชาย  ระดับชั้น ม. 1-3
3.  รางวัลเหรียญทองแดงการขับร้องเพลงไทยสากล ชาย  ระดับชั้น ม. 1-3

3. ระดับชาติ
1.   รางวัลชนะเลิศเหรียญทองการขับร้องประสานเสียง ระดับชั้น ม. 1-3

tn_chorus56

ปีการศึกษา  2557
1.  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
1. รางวัลชนะเลิศเหรียญทองการขับร้องประสานเสียง ระดับชั้น ม. 1-3
2.  รางวัลรองชนะเลิศ  การขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง  ระดับชั้น ม. 1-3
3.  รางวัลเหรียญเงิน  การขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์  ชาย  ระดับชั้น ม. 1-3

2.  ระดับภาค
1. รางวัลชนะเลิศเหรียญทองการขับร้องประสานเสียง ระดับชั้น ม. 1-3

3. ระดับชาติ
1.   รางวัลรองชนะเลิศเหรียญอันดับ 2  การขับร้องประสานเสียง ระดับชั้น ม. 1-3


11015361_1015484751798351_1059812934_n
11012338_1015485205131639_1789756125_n

ใส่ความเห็น

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s