ผลงานนักเรียน

ปีการศึกษา  2554
1.  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
      1. รางวัลชนะเลิศเหรียญทองการขับร้องประสานเสียง ระดับชั้น ป. 4-6
2. รางวัลชนะเลิศเหรียญทองการขับร้องประสานเสียง ระดับชั้น ม. 1-3
3. รางวัลเหรียญเงินการร้องเพลงไทยสากล-สากล ชาย  ระดับชั้น ป. 4-6

      4. รางวัลเหรียญเงินการร้องเพลงไทยสากล-สากล หญิง  ระดับชั้น ป. 4-6
      5. รางวัลเหรียญเงินการร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย  ระดับชั้น ป. 4-6
      6. รางวัลเหรียญเงินการร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย  ระดับชั้น ม. 1-3
2.  ระดับภาค

      1. รางวัลเหรียญทอง ลำดับที่ 9 การขับร้องประสานเสียง ระดับชั้น ป. 4-6
      2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การขับร้องประสานเสียง ระดับชั้น ม. 1-3
      3. รางวัลชนะเลิศการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ระดับชั้น ม. 4-6
4. รางวัลเหรียญเงิน การขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ระดับชั้น ม. 4-6

3.  ระดับชาติ
      1. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การขับร้องประสานเสียง ระดับชั้น ม. 1-3

1

          2. รางวัลเหรียญเงิน การขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ระดับชั้น ม. 4-6

2

ปีการศึกษา  2555
1.  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
1. รางวัลชนะเลิศเหรียญทองการขับร้องประสานเสียง ระดับชั้น ป. 4-6
2. รางวัลชนะเลิศเหรียญทองการขับร้องประสานเสียง ระดับชั้น ม. 1-3
2.  ระดับภาค
1. รางวัลเหรียญเงิน การขับร้องประสานเสียง ระดับชั้น ป. 4-6
2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การขับร้องประสานเสียง ระดับชั้น ม. 1-3
3.  ระดับชาติ
1. เข้าร่วมแข่งขันการขับร้องประสานเสียง ระดับชั้น ม. 1-3

4

2. รางวัลเหรียญทองแดง  การประกวดวงดรัมไลน์ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ครั้งที่  8

3

ปีการศึกษา  2556
1.  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
1. รางวัลชนะเลิศเหรียญทองการขับร้องประสานเสียง ระดับชั้น ม. 1-3
2.  รางวัลชนะเลิศเหรียญทองการขับร้องเพลงสากล ชาย  ระดับชั้น ม. 1-3
3.  รางวัลชนะเลิศเหรียญทองการขับร้องเพลงไทยสากล ชาย  ระดับชั้น ม. 1-3

2.  ระดับภาค
1. รางวัลชนะเลิศเหรียญทองการขับร้องประสานเสียง ระดับชั้น ม. 1-3
2.  รางวัลเหรียญเงิน  ลำดับที่  1  การขับร้องเพลงสากล ชาย  ระดับชั้น ม. 1-3
3.  รางวัลเหรียญทองแดงการขับร้องเพลงไทยสากล ชาย  ระดับชั้น ม. 1-3

3. ระดับชาติ
1.   รางวัลชนะเลิศเหรียญทองการขับร้องประสานเสียง ระดับชั้น ม. 1-3

tn_chorus56

ปีการศึกษา  2557
1.  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
1. รางวัลชนะเลิศเหรียญทองการขับร้องประสานเสียง ระดับชั้น ม. 1-3
2.  รางวัลรองชนะเลิศ  การขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง  ระดับชั้น ม. 1-3
3.  รางวัลเหรียญเงิน  การขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์  ชาย  ระดับชั้น ม. 1-3

2.  ระดับภาค
1. รางวัลชนะเลิศเหรียญทองการขับร้องประสานเสียง ระดับชั้น ม. 1-3

3. ระดับชาติ
1.   รางวัลรองชนะเลิศเหรียญอันดับ 2  การขับร้องประสานเสียง ระดับชั้น ม. 1-3


11015361_1015484751798351_1059812934_n
11012338_1015485205131639_1789756125_n

ปีการศึกษา  2558
1.  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
1111. รางวัลชนะเลิศเหรียญทองการขับร้องประสานเสียง ระดับชั้น ป. 1-6
1112.  รางวัลชนะเลิศเหรียญทองการขับร้องประสานเสียง ระดับชั้น ม. 1-3

2.  ระดับภาค
1111. รางวัลเหรียญทอง  ลำดับที่  5 การขับร้องประสานเสียง ระดับชั้น ป. 1-ุ6
1112. รางวัลเหรียญทอง  ลำดับที่  5 การขับร้องประสานเสียง ระดับชั้น ม. 1-3

ปีการศึกษา  2559
1.  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
1111. รางวัลชนะเลิศเหรียญทองการขับร้องประสานเสียง ระดับชั้น ป. 1-6
1112.  รางวัลชนะเลิศเหรียญทองการขับร้องประสานเสียง ระดับชั้น ม. 1-3
1113.  รางวัลชนะเลิศเหรียญทองการขับร้องประสานเสียง ระดับชั้น ม. 4-6

2.  ระดับภาค
1111. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การขับร้องประสานเสียง ระดับชั้น ป. 1-6
1112.  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การขับร้องประสานเสียง ระดับชั้น ม. 1-3
1113.  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การขับร้องประสานเสียง ระดับชั้น ม. 4-6

3. ระดับชาติ
1111. รางวัลเหรียญทอง ลำดับที่  4 การขับร้องประสานเสียง ระดับชั้น ป. 1-6

20170129_115203.jpg

1112.  รางวัลเหรียญเงิน ลำดับที่  10  การขับร้องประสานเสียง ระดับชั้น ม. 1-3

20170130_103528

1113.  รางวัลเหรียญเงิน ลำดับที่  11 การขับร้องประสานเสียง ระดับชั้น ม. 4-6

20170130_134741

13. ระดับนานาชาติ
1111. รางวัลเหรียญเงิน  การขับร้องประสานเสียง การแข่งขัน 1st LANNA INTERNATIONAL CHOIR COMPETITION

14721455_1422359481110874_2116646732263146935_n

ปีการศึกษา  2560
1.  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
1111. รางวัลชนะเลิศเหรียญทองการขับร้องประสานเสียง ระดับชั้น ป. 1-6
1112.  รางวัลชนะเลิศเหรียญทองการขับร้องประสานเสียง ระดับชั้น ม. 1-3
1113.  รางวัลชนะเลิศเหรียญทองการขับร้องประสานเสียง ระดับชั้น ม. 4-6

2.  ระดับภาค
1111. รางวัลเหรียญทอง  ลำดับที่ 13 การขับร้องประสานเสียง ระดับชั้น ป. 1-6
2
1112.  รางวัลเหรียญทอง  ลำดับที่ 5  การขับร้องประสานเสียง ระดับชั้น ม. 1-3
3.jpg

1113.  รางวัลเหรียญทอง  ลำดับที่ 4  การขับร้องประสานเสียง ระดับชั้น ม. 4-6
1.jpg

ปีการศึกษา  2561
1.  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
1111. รางวัลชนะเลิศเหรียญทองการขับร้องประสานเสียง ระดับชั้น ป. 1-6
1112.  รางวัลชนะเลิศเหรียญทองการขับร้องประสานเสียง ระดับชั้น ม. 1-3
1113.  รางวัลชนะเลิศเหรียญทองการขับร้องประสานเสียง ระดับชั้น ม. 4-6

2.  ระดับชาติภาคเหนือ จ.พะเยา
1111. รางวัลเหรียญทอง  ลำดับที่ 5 การขับร้องประสานเสียง ระดับชั้น ป. 1-6
1112.  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทองการขับร้องประสานเสียง ระดับชั้น ม. 1-3
1113.  รางวัลเหรียญทองการขับร้องประสานเสียง ระดับชั้น ม. 4-6

ปีการศึกษา  2562
1.  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
1111. รางวัลชนะเลิศเหรียญทองการขับร้องประสานเสียง ระดับชั้น ป. 1-6
1112.  รางวัลชนะเลิศเหรียญทองการขับร้องประสานเสียง ระดับชั้น ม. 1-3

2.  ระดับชาติภาคเหนือ จ.สุโขทัย
1111. รางวัลเหรียญทอง  ลำดับที่ 8 การขับร้องประสานเสียง ระดับชั้น ป. 1-6
1112.  รางวัลเหรียญทอง ลำดับที่ 5 การขับร้องประสานเสียง ระดับชั้น ม. 1-3

 

ใส่ความเห็น

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.