ผลงานที่ภาคภูมิใจ

anchalee

1.  ปี  2548  ได้รับรางวัลครูเกียรติยศ  (Teacher Awards) ต้นแบบ  ครูแกนนำ สาระศิลปะ  สาขาดนตรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 3
2.  ปี  2549  ได้รับรางวัลครูเกียรติยศ  (Teacher Awards) บุคลากรต้นแบบ  ครูแกนนำ สาระศิลปะ  สาขาดนตรี กลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาเทอดไทย
3.  ปี  2550  ได้รับรางวัล บุคลากรต้นแบบ  ครูแกนนำ สาระศิลปะ  สาขาดนตรี ช่วงชั้นที่  4 กลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาเทอดไทย  และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 3
4.  ปี  2550  ได้รับคัดเลือกเป็นครูดีในดวงใจของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 3
5.  ปี  2550  ได้รับคัดเลือกเป็นครูดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี) ระดับเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 3
6. ปี  2550   ได้รับคัดเลือกเป็นครูดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรีสากล) ระดับช่วงชั้นที่  4 กลุ่มมัธยมศึกษาตอนปลาย  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย  เขต  3
7. ปี  2551  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดสื่อนวัตกรรมการเรียนรู้ในการสัมมนาวิชาการ  สสอน. ประจำปี  2551  จากคุณหญิงกษมา วรวรรณ  ณ อยุธยา  เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
8. ปี  2552  ได้รับคัดเลือกเป็นครูดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)กลุ่มมัธยมศึกษาตอนปลาย  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย  เขต  3
9. ปี  2553  ได้รับคัดเลือกเป็นครู Mater Teacher กลุ่มสาระศิลปะ (ดนตรี) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย  เขต  3
10. ปี  2554  ได้รับคัดเลือกเป็นครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะดีเด่น  จากคุรุสภาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย  เขต  3
11. ปี  2554  ได้รับคัดเลือกเป็นครูดีเด่น จากสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหาร-ครูและบุคลากรทางการศึกษา  อำเภอแม่ฟ้าหลวง  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย  เขต  3
12. ปี  2554  ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ  “หนึ่งแสนครูดี”  จากคุรุสภา
13. ปี 2554  ได้รับรางวัล “ครูสอนดีจังหวัดเชียงราย”
14. ปี 2556  ได้รับคัดเลือกเป็น บุคลากรต้นแบบรางวัลครูเกียรติยศ ประจำปีการศึกษา  2556 “รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 ” กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย  เขต 3
15.  ปี  2557  ได้รับรางวัล “เป็นผู้ส่งเสริม  อนุรักษ์และถ่ายทอดงานศิลปวัฒนธรรมของอำเภอ
แม่ฟ้าหลวง   จังหวัดเชียงราย”
16. ปี  2558  ได้รับรางวัล  “บุคคลตัวอย่างของการเป็นพลเมืองที่ดี  มีคุณธรรม  จริยธรรมในการ
ประกอบวิชาชีพตนเองอย่างเต็มความสามารถ  เพื่อประโยชน์สูงสุดขององค์กรและชุมชน” จากสโมสรโรตารี่แม่จัน
17. ปี  2559  รางวัลเหรียญทอง  ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)  ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน  รางวัล “OBEC AWARDS 2016” ระดับชาติ  จ.นครนายก
18.  ปี 2560 รับรางวัล “ครูของพระราชา “ผู้พัฒนาการศึกษาตามพระบรมราโชวาทคำพ่อสอน” สาขา ครูผู้สร้างโอกาสทางการศึกษา  เข้าถึงและเข้าใจศิษย์ เป็นแบบอย่างครูดี ตามรอยพระยุคลบาท ครูของพระราชา จากนิตยสารวิชาชีพสู่ความสำเร็จ
20.  ปี 2560 รับรางวัล  “ครูผู้สอนดีเด่น ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  ประจำปี พ.ศ. 2560 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ” จากสำนักงานคุรุสภา
21. ปี 2561  ได้รับรางวัล “ครูผู้สอนดีเด่น กล่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา เรื่อง การใช้เว็บบล็อกออนไลน์และสื่อโซเชียลมิเดียในการสอนขับร้องประสานเสียงของนักเรียนชนเผ่า ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3″  ตามโครงการประเมินคัดเลือกข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ ครูอัตราจ้าง ลูกจ้างประจำและเจ้าหน้าที่ธุรการดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช 2561” จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย  เขต 3
22.  ปี 2561  ได้รับรางวัล “ครูผู้สอนดีเด่น ” ตามโครงการเชิดชูเกียรติผู้บริหาร ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา อำเภอแม่ฟ้าหลวง” จากสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหาร ครุ และบุคลากรทางการศึกษา อำเภอแม่ฟ้าหลวง
23.  ปี 2562  ได้รับรางวัล “สุกรี เจริญสุข ประจำปี 2561 ”  ตามโครงการ  set  เชิดชูผู้ทำความดีเพื่อสังคม ประจำปี 2561 สาขาส่งเสริมดนตรี  โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
24.  ปี 2562  ได้รับรางวัล ครูเกียรติยศ “ผู้ทรงคุณค่าทางการศึกษาในทศวรรษที่ 21″จากนิตยสารวิชาชีพสู่ความสำเร็จ
25.  ปี 2563  ได้รับรางวัล “ศิลปินแผ่นดินสยาม สาขาดนตรีสากล (ขับร้องประสานเสียง)” จากสมาคมเมโลเดียน แห่งประเทศไทย
26.  ปี  2564 “เป็นผู้สนับสนุน และจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพให้แก่ผู้ปนะกอบวิชาชีพทางการ
ศึกษาและผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษาจนเป็นที่ประจักษ์”  จากสำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดเชียงราย
27.  ปี  2565 “รางวัลระดับ เหรียญทอง ประเภท สื่อเทคโนโลยี ICT” ตามโครงการประกวดสื่อนวัตกรรมทางการศึกษาของกลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาเทอดไทย

4 ตอบกลับที่ ผลงานที่ภาคภูมิใจ

 1. Boongie พูดว่า:

  เก่งจริงๆค่ะ

 2. เด็ก ท.ท พูดว่า:

  เก่งม๊มากเลยค่ะ
  ครูเทอดไทย

 3. California SEO พูดว่า:

  Thank you for sharing your info. I really appreciate your efforts and I am waiting for your further post thank you once again.

 4. Extreme Gain พูดว่า:

  Hola! I’ve been following your weblog for a while now and finally got the courage to go ahead and give you a shout out from New Caney Texas! Just wanted to say keep up the good work!

ใส่ความเห็น

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.