คลังเก็บผู้เขียน: ครูต้อง

รางวัลมูลนิธิ ดร.สุกรี เจริญสุข

ขอบพระคุณมูลนิธิสุกรี เจริญสุขและตลาดหลั … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน เรื่องอื่น ๆ | ใส่ความเห็น

โพสท์ใน เรื่องอื่น ๆ | ใส่ความเห็น

BanTherdthai Choir 2017

โพสท์ใน เรื่องอื่น ๆ | ใส่ความเห็น

การสอนดนตรีแบบพหุวัฒนธรรม

ๅๅๅๅๅๅๅขอบคุณสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเ … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน เรื่องอื่น ๆ | ใส่ความเห็น

เส้นทางสู่ความสำเร็จด้านการสอน การบริหาร การสร้างแรงบันดาลใจในการทำงานเพื่อลูกศิษย์

โพสท์ใน เรื่องอื่น ๆ | ใส่ความเห็น