คลังเก็บหมวดหมู่: กิจกรรมในโรงเรียน

กิจกรรมขับร้องเพลงประสานเสียง โรงเรียนบ้านเทอดไทย

            กิจกรรมขับร้องเพลงประสานเสียง โรงเรียนบ้านเทอดไทย โดยมี อ.สุพจน์ สุขกลัด วิทยากรพิเศษ ให้ความรู้และฝึกซ้อมนักเรียนเพื่อให้เกิดสุนทรียภาพทางดนตรีรวมถึงการใช้ดนตรีเพื่อพัฒนาสมองและคุณภาพชีวิต เพลงพระราชนิพนธ์แสงเดือน 

โพสท์ใน กิจกรรมในโรงเรียน | ใส่ความเห็น

เปิดตัวกิจกรรมวงดนตรีไทยในงานวันแม่ 54

กิจกรรมดนตรีไทยเปิดตัวงานแรกในงานวันแม่ ปีการศึกษา 2554 เสียงเพลงอาจจะไม้เป็นที่ถูกใจหรือไพเราะมากนัก จะใช้เวลาซ้อมให้มากกว่านี้จ๊ะ

โพสท์ใน กิจกรรมในโรงเรียน | ใส่ความเห็น

โรงเรียนบ้านเทอดไทย จัดกิจกรรมวันแม่ประจำปีการศึกษา 2554

    โรงเรียนบ้านเทอดไทยโดยผู้อำนวยการอนันต์ บุญวาสจัดกิกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2554 มีคณะครูและนักเรียนร่วมถวายความจงรักภักดีอย่างพร้อมเพรียง

โพสท์ใน กิจกรรมในโรงเรียน | 3 ความเห็น

ประเมินการอ่าน

ศน.วิชัย ชัยรินทร์แลศน. เครือวัลย์ ดงปาลี นิเทศการทดสอบออนไลน์การประเมินผลการอ่านของนักเรียนระดับประถมศึกษา โรงเรียนเรียนบ้านเทอดไทย พร้อมกับให้คำแนะนำให้กับคณะครูที่มีปัญหาในการสอบหรือจัดเก็บข้อมูล ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2554

โพสท์ใน กิจกรรมในโรงเรียน | ใส่ความเห็น

โรงเรียนบ้านเทอดไทยรับมอบอุปกรณ์ดนตรี

 โรงเรียนบ้านเทอดไทยโดยผู้อำนวยการอนันต์ บุญวาส รับมอบเปียโน มูลค่า 45,000 บาท จากอาจารย์สุพจน์ สุขกลัด ตัวแทนมูลนิธิ อ.ชูศรี อ.อำไพ สุขกลัดและเอเดนเอ็ดดูเคชั่น เพื่อใช้ในกิจกรรมร้องเพลงประสานเสียงและกิจกรรมดนตรีของโรงเรียน ในวันที่ 19 กรกฏาคม 2554 ณ อาคารเอนกประสงค์โรงเรียนบ้านเทอดไทย

โพสท์ใน กิจกรรมในโรงเรียน | 9 ความเห็น