รางวัล “อิสรเมธี 64”

“รุ้งตะวัน”วงขับร้องประสานเสียงโรงเรียนบ้านเทอดไทย เครือข่ายโรงเรียนสืบศิลป์แผ่นดินล้านนา ร่วมแสดงดนตรีและขับร้องประสานเสียงประกอบการแสดง ในงานมอบรางวัล “อิสรเมธี ” โดยมูลนิธิตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับมูลนิธิวิมุตาลัย ประจำปี 2564 ณ ไร่เชิญตะวัน ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564

โพสท์ใน เรื่องอื่น ๆ | ใส่ความเห็น

ต้อนรับองคมนตรี

วงขับร้องประสานเสียง ขับร้องเพลงรักพ่อ..ไม่มีวันพอเพียงต้อนรับนายนุรักษ์ มาประณีต องคมนตรี ในฐานะกรรมการโครงการกองทุนการศึกษา เป็นประธานเปิดและส่งมอบอาคาร “Center of Learning with Fun 12 สนุกกับการเรียนรู้” ณ โรงเรียนบ้านเทอดไทย อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย โดยมี นายวุฒิชัย เสาวโกมุท รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นายวิญญู สันติภาพวิวัฒนา ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย นายวิเศษ เชยกระรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 3 นายณรงค์พล คิดอ่าน นายอำเเภอแม่ฟ้าหลวง และหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน และประชาชน ร่วมเป็นเกียรติในพิธีรับมอบ โดยมี นายแจ็ค มินทร์ อิงค์ธเนศ ประธานมูลนิธิสร้างเสริมไทย เป็นผู้ส่งมอบในวันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ.2563
Cr : กองทุนการศึกษาฯ

โพสท์ใน เรื่องอื่น ๆ | ใส่ความเห็น

รุ้งตะวัน

“รุ้งตะวัน” วงขับร้องประสานเสียงโรงเรียนบ้านเทอดไทย ร่วมกับนักเรียนชาวนา มหาวิชาลัยพุทธเศรษฐศาสตร์ ร่วมฝึกซ้อมเพื่อเตรียมงานสำคัญ “คุณค่าในตัวเอง แม้ต้องใช้เวลาแต่ก็คุ้มค่ากับสิ่งที่ได้รับ” ร่วมสร้างโอกาสทางการศึกษาด้วยดนตรี Thirdthai Music Zone ดนตรีไม่มีเชื้อชาติ ไม่มีชนชั้น ไม่มีพรมแดน

โพสท์ใน เรื่องอื่น ๆ | ใส่ความเห็น

รางวัลมูลนิธิ ดร.สุกรี เจริญสุข

ขอบพระคุณมูลนิธิสุกรี เจริญสุขและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย..สำหรับการสร้างโอกาสทางการศึกษาด้วยดนตรีที่ไม่มีวันสิ้นสุด

โพสท์ใน เรื่องอื่น ๆ | ใส่ความเห็น

โพสท์ใน เรื่องอื่น ๆ | ใส่ความเห็น