BanTherdthai Choir 2017

โพสท์ใน เรื่องอื่น ๆ | ใส่ความเห็น

การสอนดนตรีแบบพหุวัฒนธรรม

Muti2

ๅๅๅๅๅๅๅขอบคุณสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย  มหาวิทยาลัยมหิดล ดร.นันทิดา จันทรางศุ , ดร.ศักดิ์ชัย หิรัญรักษ์ ที่ให้ความรู้มากมาย..อัตลักษณ์และตัวตน..คือหนทางสู่ความสำเร็จ

โพสท์ใน เรื่องอื่น ๆ | ใส่ความเห็น

เส้นทางสู่ความสำเร็จด้านการสอน การบริหาร การสร้างแรงบันดาลใจในการทำงานเพื่อลูกศิษย์

โพสท์ใน เรื่องอื่น ๆ | ใส่ความเห็น

การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมภาคเหนือ ครั้งที่ 65 จ.พิษณุโลก

โพสท์ใน เรื่องอื่น ๆ | ใส่ความเห็น

กิจกรรมผ้าป่าการศึกษา “หนังสือสื่อปัญญา ๕ ธันวา เทิดไท้ภูมินทร์”

คลังรูปนี้ประกอบด้วย รูป 8

คลังภาพ | ใส่ความเห็น