กิจกรรมดนตรีโรงเรียนบ้านเทอดไทยร่วมกิจกรรมมอบรางวัล “แม่..จิตโพธิสัตว์” ณ ไร่เชิญตะวัน

กิจกรรมดนตรีโรงเรียนบ้านเทอดไทย โครงการดนตรีพลังบวก วงเด็กภูมิดี โรงเรียนบ้านเทอดไทย จังหวัดเชียงราย ร่วมกิจกรรม การมอบรางวัล “แม่..จิตโพธิสัตว์” ณ ไร่เขิญตะวัน 12 สิงหาคม 2565

โพสท์ใน เรื่องอื่น ๆ | ใส่ความเห็น

Violin Grade2

เด็กหญิงณิชารีย์ แสนเหลียว นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านเทอดไทย สอบวัดระดับความสามารถด้านดนตรี (ไวโอลิน Grade2 ) โรงเรียนสอนดนตรีเอื้อมอารีย์ #เด็กภูมิดี #ดนตรีพลังบวก #มูลนิธิอาจารย์สุกรี เจริญสุข

โพสท์ใน เรื่องอื่น ๆ | ใส่ความเห็น

งานแรกของปี

งานแรก..ปีการศึกษา 2565 …3 สัปดาห์ กับการเริ่มต้น “พรสวรรค์สร้างได้ ..ถ้ามีวินัยในการฝึกซ้อม” วงเด็กภูมิดี ดนตรีพลังบวก โรงเรียนบ้านเทอดไทย จ.เชียงราย

โพสท์ใน เรื่องอื่น ๆ | ใส่ความเห็น

โครงการดนตรีพลังบวก วงเด็กภูมิดี

…..ค่ายดนตรี และการเปิดโครงการใน โครงการดนตรีพลังบวก วงเด็กภูมิดี โรงเรียนบ้านเทอดไทย อำเภอเเม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย กิจกรรมดังกล่าวได้สร้างแรงกระตุ้นให้ทุกภาคส่วน เกิดแรงพลักดันที่ดี ทำให้การพัฒนาด้านดนตรีเป็นไปอย่างรอบด้าน ขอขอบคุณผู้สนับสนุน มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และพันธมิตรทุกภาคส่วน ที่มีส่วนร่วมทำให้เกิดกิจกรรมที่ดีต่อสังคม
#ดนตรีพลังบวก
#วงเด็กภูมิดี
#มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
#มูลนิธิอาจารย์สุกรีเจริญสุข

โพสท์ใน เรื่องอื่น ๆ | ใส่ความเห็น

วงปล่อยแก่ออนไลน์

แม้สถานการณ์โควิด ทำให้ไม่ได้เจอสมาชิกวงแบบ On site แต่เราก็ Online ได้ วงปล่อยแก่เชียงใหม่..

โพสท์ใน เรื่องอื่น ๆ | ใส่ความเห็น