บทที่ 3 อิทธิพลของดนตรี

ให้นักเรียนบอกประโยชน์ของดนตรีในชีวิตประจำวัน (10 คะแนน) โดยไม่ซ้ำกับเพื่อที่ส่งก่อน หากซ้ำกันคนที่ส่งทีหลังไม่ได้คะแนน  เมื่อพิมพ์ คำตอบแล้วให้บอกชื่อ ชั้น เลขที่ ด้วย

70 ตอบกลับที่ บทที่ 3 อิทธิพลของดนตรี

 1. ศิริลักษณ์ พูดว่า:

  ดนตรีสามารถทำให้เราผ่อนคลาย เราใช้ดนตรีเพื่อลดความเครียด ดนตรีเป็นอาวุธที่มีประสิทธิภาพในการต่อสู้กับปัญหาที่พวกเราหลายคนประสบกับปัญหาประจำวันนี้ ดนตรีทำให้ชีวิตเรามีความสุข และสามารถดำรงชีวิตได้อย่างสบาย
  ด.ญ. ศิริลักษณ์ กันจินะ ม. 3/3 ห้องเก่า ม.3/4

 2. เรณุกา ลอยแสง พูดว่า:

  ดนตรีทำให้สมองโล่งเล่นดนตรีทำให้เราสบายใจ ดนตรีเหมื่อนเพื่อนของเรา เราสามารถระบายความรู้สึกออกมาเป็นเพลงได้ นั้นคือเรื่องมหัศจรรย์ของดนตรี>3
  เรณุกา ลอยแสง ชั้นม.3 เลขที่ 12

 3. ชุติพร แซ่ว่าง พูดว่า:

  ดนตรีทำให้ชีวิตของคนเรามีสีสันมากขึ้น ฟังแล้วสบายใจ คลายความเครียดได้ค่ะ. XD

 4. เอื้อบุญ พูดว่า:

  ดนตรีเป็นเพื่อนที่ดีในเวลาที่เราเครียด เวลาที่เครียดดนตรีจะช่วยให้เราสบายใจ ช่วยผ่อนคลาย ความเครียดของเราได้
  ดนตรียังช่วยสร้างให้เราเป็นคนดี
  ทำให้เราใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
  เอื้อบุญ เลาลิ่ว ชั้นม.3/1

 5. กานดา แซ่หลิว พูดว่า:

  ดนตรีมีประโยชน์มาก เมื่อได้ฟังแล้ว จะทำให้ตัวเองห่างออกจากโลกแห่งความจริงพักผ่อนสักแปบหนึ่งไม่มีใครมารบกวนพักผ่อนได้อย่างสบายใจ

 6. กุลปรียา คำเฮือง พูดว่า:

  เสียงดนตรีเป็นสิ่งที่กล่อมหัวใจของคนให้อ่อนโยน เยือกเย็นดับทุกข์ได้ชั่วขณะ ปลุกใจให้รื่นเริงกล้าหาญ สิ่งเหล่านี้ย่อมเกิด แก่บุคคลผู้ฟังทั่วๆไป
  กุลปรียา คำเฮือง ม3/1

 7. สรัลพร ลุงคำ พูดว่า:

  ทำให้โลกเห็นว่าชาติไทยมีวัฒนธรรมเป็นอันดี ชาติใดที่มีวัฒนธรรมของตนอยู่อย่างดีย่อมเป็นที่ยกย่องของชาติทั้งหลาย
  สรัลพร ลุงคำ ม.3/1

 8. ศรัญญา กันทะวงค์ พูดว่า:

  ใช้ดนตรีประกอบกิจกรรมกีฬา เช่น ยิมนาสติกกิจกรรมเข้าจังหวะ การเต้นแอโรบิค เป็นต้น นอกจากนั้นยังมีกิจกรรมต่างๆมากมายที่ใช้ดนตรีเป็นส่วนประกอบในการดำเนินการทั้งทางตรงและทางอ้อม อาจกล่าวได้ว่าดนตรีเป็นส่วนประกอบที่ขาดเสียมิได้ในกิจกรรมของสังคมมนุษย์
  ศรัญญา กันทะวงค์ ม.3/1

 9. ชุติพร แซ่ว่าง พูดว่า:

  ใช้เสียงดนตรีปรับเปลี่ยนนิสัยก้าว ร้าวของมนุษย์ รักษาโรคสมาธิสั้น โดยเฉพาะเด็กจะทำให้มีสมาธิยาวขึ้น อ่อนโยนขึ้น โดยใช้หลักทฤษฎีอีธอส (Ethos) ของดนตรี ซึ่งเชื่อว่าดนตรีมีอำนาจในการที่จะเปลี่ยนนิสัยของมนุษย์ จนกระทั่งในบางกรณีสามารถรักษาโรคให้หายได้ ปัจจุบัน มีนักดนตรีบำบัดผู้ซึ่งมีความสามารถฟื้นฟูและบำบัดรักษาความเจ็บป่วยทั้งทาง ร่างกายและจิตใจ ทำงานในด้านนี้
  ชุติพร แซ่ว่าง ม.3/1

 10. นิรนาม พูดว่า:

  ดนตรีเป็นเรื่องของเสียงที่เราไ

 11. มณีตะวัน พิงคสุวรรณ พูดว่า:

  ดนตรีเป็นเรื่องของเสียงที่เราได้ยินกันเป็นประจำผ่านทางสื่อประเภทต่างๆ ดนตรีในปัจจุมีหลากหลายประเภท ป้อป ร็อค แร้พ แจ๊ส ลูกทุ่ง ฯลฯ ซึ่งเปรียบเสมือนอาหารนานาชนิดที่มีรสเปรี้ยว หวาน มัน เค็ม ที่เรากินกันอยู่ทุกวัน ดังนั้นสิ่งที่เราไม่สามารถปฏิเสธได้ก็คือ ดนตรีเป็นสิ่งนึงที่มีบทบาทสำคัญในชีวิตประจำวันของเราทุกคน
  มณีตะวัน พิงคสุวรรณ ม.3/1 เลขที่15

 12. เรณุกา ลอยเเสง พูดว่า:

  ดนตรีที่มีต่อสังคมนั้นมีบทบาทอยู่หลายด้านด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นการให้ความสนุกสนานและผ่อนคลายความเครียดให้กับประชาชน ในสังคม การใช้ดนตรีเป็นสื่อกลางในการช่วยบำบัดผู้ป่วยหรือแม้กระทั่งการใช้ดนตรีเพื่อเป็นสื่อเพื่อสร้างพลังบางอย่างให้กับกลุ่มชนต่างๆ เพื่อสร้างความสำนึกให้เกิดขึ้นกับสังคมและประเทศชาติ ดังนั้นเราจะเห็นว่าดนตรีนั้นเปรียบเสมื่อนกับสถาบันหนึ่งในโครงสร้างทางสังคมที่สำคัญไม่แพ้กับสถาบันอื่นๆในสังคม!!
  เรณุกา ลอยเเสง ม,3/1 เลขที่ 12

 13. เอื้อบุญ เลาลิ่ว พูดว่า:

   ดนตรีใช้ในการสะกดจิต  ใช้ในการชักจูงให้จิตใจของคนถูกควบคุม และทำตามคำสั่งโดยไม่รู้ตัว ให้ทำสิ่งร้ายแรง ทำความชั่ว หรือทำผิดทางเพศโดยไม่คำนึงถึงศีลธรรมจรรยาแต่อย่างใด แม้แต่พฤติกรรมวิปริตต่างๆ ก็เป็นผลมาจากดนตรีที่ไม่เหมาะสมได้
  เอื้อบุญ เลาลิ่ว ชั้นม.3/1 เลขที่ 10

 14. อาภรณ์ แซ่ตอน พูดว่า:

  เสียงดนตรีมีอิทธิพลต่อจิตใจ เป็นอิทธิพลที่เกี่ยวกับเสียงโดยตรง เนื่องจากเสียงออกมาจากจิตใจ เมื่อใจรู้สึกเป็นอย่างไรก็จะถ่ายทอดเป็นเสียงออกมาเป็นอย่างนั้น ในขณะเดียวกันเสียงที่ออกมาจากจิตใจ ความสุขและความทุกข์ ได้อาศัยเสียงระบายออกมาภายนอกซึ่งทำให้จิตใจผ่อนคลายลงได้ โดยธรรมชาติ ดนตรีจึงเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตและจิตใจ
  อาภรณ์ แซ่ตอน ม.3/1 เลขที่ 8

 15. จ๋ามเงิน นายเเสง พูดว่า:

  ดนตรีเป็นสิ่งที่ต้องใช้อารมณ์เป็นสำคัญ เกี่ยวข้องกับการแสดงอารมณ์ออกมาผ่านช่องทางต่างๆ เช่น เครื่องดนตรี หรือการร้องเพลง อารมณ์เป็นสิ่งที่พระเจ้าทรงใส่ไว้ในชีวิตของมนุษย์ทุกคน และจำเป็นต้องแสดงออกมาภายนอก ไม่ว่าจะเป็นทางร่างกายด้วยอวัยวะต่างๆ รอยยิ้มอย่างพึงพอใจ ใบหน้าบึ้งตึงด้วยความไม่พอใจ น้ำเสียงที่แสดงความรัก ความพึงพอใจ หรือเสียงแข็งกระด้างด้วยความโกรธ หรือเกลียดชัง ทั้งสิ้นล้วนแล้วแต่เป็นการแสดงอารมณ์ของตนออกมาจากภายใน
  จ๋ามเงิน นายเเสง ม.3/1 เลขที่ 17

 16. พรรษกร จ๋ามส่า พูดว่า:

  เสียงดนตรีมีอิทธิพลต่อร่างกาย เมื่อร่างกายสัมผัสต่อเสียงดนตรี จังหวะดนตรีมีอิทธิพลทำให้ร่างกายเคลื่อนไหวขยับตามจังหวะ เสียงดนตรีมีอิทธิพลต่อจิตใจ ทำให้เกิดความรู้สึกถึงความเป็นปัจจุบัน ทำให้นึกถึงอดีต และทำให้นึกถึงอนาคต ดนตรีทำให้อารมณ์เปลี่ยนไปตามมิติของของกาล อาจจะเป็นอารมณ์ที่
  หวนรำลึกถึงอดีต อาจจะเป็นการสร้างอารมณ์ปัจจุบันและอาจจะสร้างให้เกิดจินตนาการได้
  พรรษกร จ๋ามส่า ม.3/1 เลขที่ 10

 17. ณีรนุช แซ่ลี้ พูดว่า:

  ดนตรีมีอิทธิพลมายาวนานตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันจะเห็นว่าในตลอดชีวิตของคนจะต้องมีดนตรีมาเกี่ยวข้องทั้งนี้จะเป็นไปตามความเชื่อ วัฒนธรรมและวิถีชีวิตของมนุษย์แต่ละชนชาติดนตรีมีส่วนสร้างความเข้มแข็ง ความสุขความสนุกสนาน เพื่อให้มนุษย์คลายจากความกลัว ความกังวล ความเหน็ดเหนื่อย หรือทุกข์ทั้งหมด นับว่าดนตรีมีคุณค่าต่อมนุษย์มากมาย ณีรนุช แซ่ลี้ ม.3/1 เลขที่ 25

 18. โสภา ห้วยยือ พูดว่า:

  ประโยชน์ของเสียงดนตรี พัฒนาความสร้างสรรค์ม,ด้านอารมณ์,ด้านภาษา,ด้านร่างกาย,ด้านปัญญา,ด้านความเป็นเอกบุคคล,ด้านสุนทรีดนตรีเป็นศิลปะแห่งเสียงที่มนุษย์ชาติได้บรรจงสร้างสรรค์ขึ้นไว้นับตั้งแต่ที่มนุษย์ได้ยินเสียงจากธรรมชาติและพยายามลอกเลียนเสียง

 19. ซางเหมย พูดว่า:

  ดนตรีมีอิทธิพลกับชีวิตประจำวันมากมายบางครั้งทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายบางครั้งทำให้รู้สึกแย่เมื่อฟังบางครั้งทำฝห้นึกถึงอตีด

  • ซางเหมย พูดว่า:

   ดนตรีมีอิทธิพลกับชีวิตประจำวันมากมายในบางครั้งทำให้นึกถึงอตีดปัจจุบันและในบางครั้งก็ทำให้นึกถึงอนาคตและยังทำให้เราผ่อนคลายในบางเวลาที่เราเหงาและในบางเวลาก็ทำให้เรารำคัญและในบางเวลาก็ทำให้มีความหวังมีกำลังใจที่จะทำสิ่งนั้นและบางครั้งก็ทำให้นึกอะไรหลายหลายอย่างออก ซางเหมย – ม.3/1

 20. นาหย่อ ลาหู่นะ ม.3/1 พูดว่า:

  ดนตรีมีอิทธิพลต่อมนษย์เราทำให้นึกถึงอดีตและทำให้นึกถึงอนาคตของดนตรี เช่น การแต่งตัว การฉลองอายุ การครบรอบงานแต่ง ในขณะเดียวกันเสียงที่ออกมาจากจิตใจทั้งความสุขและความทุกข์ได้อาศัยเสียงระบายออกมาภายนอกซึ่งทำให้จิตใจผล่นคลายลงได้โดยธรรมชาติ
  นาหย่อ ลาหู่นะ ม.3/1 เลขที่ 22

 21. นานู วีหยะ ชั้นม.3/1 เลขที่26 พูดว่า:

  การดำเนินชีวิตของไทยตลอดชีวิตต้องมีดนตรีเข้ามาเกี่ยวข้องอยู่เสมอทั้งนี้เป็นความเชื่อและวัฒนธรรมหรือวิถีไทยดนตรีจะมีส่วนเสริมสร้างความเข้มแข็งความสุขความสนุสนานเพื่อให้คลายจากคววามกลัวความกังวงความเห็นเหน็ดเหนื่อย หรือความทุกข์ทั้งหลาย ดนตรีนับว่ามีคุณค่าต่อมมนุษย์ อย่างมากมายดนตรีมีบทบาทในชีวิคนเราตั้งแต่เกิดจนกระทั่งตายโดยเฉพาะคนไทยถ้าได้ยินเสียง ดนตรีที่ใหนก็ตามหมายความว่าที่แห่งนั้นจะต้อง มีงานมหรสพไม่ว่าจะเป็นงานบุญ งานกุศลาง งานต่างๆหรืองานศพ นานู วีหยะ ม.3/1

 22. พันธิพา นายช่วย ชั้น ม.3/1 เลขที่ 19 พูดว่า:

  ดนตรีเป็นงานศิลปะที่มนุษย์สร้างขึ้น โดยใช้เสียงเป็นสื่อในการถ่ายทอดออกมาเป็นลีลา ทำนอง อารมณ์ ของเพลงดำเนินไปตามจินตนาการของนักประพันธ์เพลง ดนตรีนับเป็นสิ่งที่มีคุณค่าต่อมนุษย์ในการปรุงแต่งชีวิตให้มความสุข ผ่อนคลายโศกเศร้า เป็นสือเสริมแต่งให้กิจกรรมทางประเพณีและพิธีกรรมที่มนุษย์ประกอบขึ้งนั้นเกิดความสมบูรณ์ยิ้งขึ้ง ในสังคมและวัฒนธรรมไทย ดนตรีไทยเป็นงานศิลปะที่บ่งบอกให้รู้ถึงความเป็นชาติ คุณค่าของดนตรีไทย

 23. นิรนาม พูดว่า:

  ดนตรีเป็นสิ่งที่สวยงามถ้าเราใช้ในทางสร้างสรรค์สังคมก็จะน่าอยู่เพราะโลกนี้จะเป็นสีชมพูไปที่แห่งไหนก็มีเสียงเพลงและความสุขกับรอยยิ้มของผู้คนที่สดใส แสงเพ็ญ หวาดอารีย์ 3/4

 24. พรทิพย์ ยี่พัด พูดว่า:

  ประโยชน์ของดนตรีบำบัดมีหลายประการ เช่น ช่วยปรับสภาพจิตใจ ให้อยู่ในสภาวะสมดุล มีมุมมองในเชิงบวก ผ่อนคลายความตึงเครียด ลดความวิตกกังวล กระตุ้น เสริมสร้าง และพัฒนาทักษะการเรียนรู้ และความจำ กระตุ้นประสาทสัมผัส การรับรู้ เสริมสร้างสมาธิ พัฒนาทักษะสังคม พัฒนาทักษะการสื่อสารและการใช้ภาษา พัฒนาทักษะการเคลื่อนไหว ลดความตึงตัว ของกล้ามเนื้อ ลดอาการเจ็บปวดจากสาเหตุต่าง ๆ ปรับลดพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม สร้างสัมพันธภาพที่ดีในการบำบัดรักษาต่าง ๆ และช่วยเสริมในกระบวนการบำบัดทางจิตเวช ทั้งในด้านการประเมินความรู้สึก สร้างเสริมอารมณ์เชิงบวก การควบคุมตนเอง การแก้ปมขัดแย้งต่าง ๆ และเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว พรทิพย์ ยี่พัด ม.3/4 ห้องเก่า ม.3/5

 25. นิรนาม พูดว่า:

  ประโยชน์ของดนตรี ร่างกายของมนุษย์เราเจริญเติบโตได้ด้วยอาหาร นอกจากคนเราจะรับประทานอาหารทางปากแล้ว ยังต้องการอาหารทางหู ทางตา ทางใจ และทางสมองอีก ศิลปะการดนตรีและการละครเป็นอาหารของหูและตา วรรณคดีและศาสนาเป็นอาหารทางใจและสมอง อาหารเป็นสิ่งจำเป็นและมีประโยชน์ต่อร่างการ ศิลปะของการดนตรีและ ละครก็เป็นประโยชน์ก่อให้เกิดความรื่นเริงบันเทิงใจ ขัดเกลาจิตใจให้ผ่องใสเกิดความสามัคคี และเพื่อการพักผ่อนในเมื่อร่างกาย และสมองได้รับความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจากการทำงาน คนเราทุกคนมีความเป็นนักดนตรีอยู่ในตนเอง บางคนแม้ไม่สามารถ เล่นดนตรีหรือร้องเพลงได้ ก็ยังชอบฟังและชอบดูศิลปะการดนตรีและละครมีความสำคัญไม่น้อยกว่าศิลปะประเภทอื่น เป็นรากฐานแสดงถึงความเจริญของประเทศชาติทางหนึ่ง คือเป็นสิ่งสำคัญมากที่จะต้องส่งเสริมให้ดำรงสืบต่อไป ศิลปะประเภทนี้ต้องใช้เวลาสั่งสอนอบรมกันมาก หากไม่มีการถ่ายทอดสืบต่อกันอาจจะเสื่อมสูญไปได้ การดนตรีและละครของไทย เป็นสมบัติอันมีค่าของชาติ เป็นสิ่งซึ่งแสดงให้เห็นถึงอุปนิสัยใจคอของคนไทยได้ว่า คนไทยหรือชาติไทยเป็นชาติที่มีอารมณ์เบิกบาน มีความกรุณากล้าหาญอันจะสังเกตได้จากศิลปะการดนตรีและละคร ซึ่งดำเนินไปด้วยความอ่อนโยนและนิ่มนวล การที่เราได้ฟังเพลงเกิดความรู้สึกคึกคักร่าเริง จะเป็นเพลงชาติใดภาษาใดก็ตาม เหล่านี้เกิดจากศิลปะของการดนตรีทั้งสิ้น นักประพันธ์เพลงจะต้องถือกฎเกณฑ์อันเป็นระเบียบ มีวิธีแต่งและวิธีบรรเลงอย่างมี หลักเกณฑ์รวมทั้งฝีมือของผู้บรรเลงด้วย จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องศึกษาให้เข้าใจและเกิดความชำนิชำนาญเสียก่อน ในสมัยก่อน ความเจริญ และความเสื่อมของศิลปะ อยู่ที่ความร่มเย็นเป็นสุขของบ้านเมือง ในเวลาบ้านเมืองสงบ ศิลปะทั้งปวงก็ เจริญรุ่งเรือง และได้รับการส่งเสริมจากประมุขของประเทศ เจ้านาย และประชาชนร่วมมือกัน และเมื่อมีผู้อุปถัมภ์ค้ำชู ผู้ที่มีฝีมือ และความคิดก็พยายามขวนขวาย ทำการเผยแพร่ด้วยการสั่งสอนศิษย์และผู้สนใจมากมาย ในปัจจุบันศิลปะการดนตรีและละครต่างประเทศกำลังแพร่หลายติดต่อและเปลี่ยนกันไปทั่วโลกคนไทยนิยมกันมาก อย่างไรก็ตามการนิยมยกย่องศิลปะอันเป็นศิลปะสากลนั้น ถ้านิยมด้วยความเข้าใจก็ไม่เสียหายอะไร การรับเอาของ ใหม่ที่ดีก็เป็นการสมควร แต่พร้อมกันนั้นก็ต้องช่วยกันรักษาศิลปะประจำชาติไว้ด้วย

  การรู้จักฟังดนตรีด้วยความนิยมและรู้สึกซาบซึ้งในรสของเพลงนั้น มีประโยชน์สำหรับชีวิตอย่างมาก คือ ในชีวิต ประจำวัน ดนตรีมีประโยชน์ในการผ่อนคลายอารมณ์ ในเวลาที่รู้สึกเคร่งเครียดหรือเร่าร้อนด้วยโทสะ ดนตรีก็ช่วยชโลมใจ ให้เย็นลง เป็นเพื่อนในเวลาเหงา กระตุ้นให้รู้สึกคึกคักกล้าหาญในเวลาที่หวาดกลัวภัย อาหารมีประโยชน์ทางกายฉันใด ดนตรีก็มีประโยชน์ทางใจฉันนั้น เพราะเมื่อเราได้ฟังเพลงที่ไพเราะ เรารู้สึกซาบซึ้งและรู้สึกกระหยิ่มอิ่มอกอิ่มใจ เช่นเดียวกับ เมื่อเราเห็นสิ่งที่สวยงามทำให้ชีวิตมีความสดชื่นนาอภิรมย์ยิ่งนัก คุณค่าของดนตรีอีกประการหนึ่งก็คือ ดนตรีเป็นภาษานานาชาติ เข้าใจกันได้ไม่เลือกเชื้อชาติเป็นสื่อกลางสำหรับความสัมพันธ์ ความเข้าใจอันดีต่อกัน ของมวลมนุษย์ทั่วโลก ไม่แบ่งอายุ ไม่แบ่งชั้นวรรณะ และเชื้อชาติ ดังจะเห็นได้จาก การบรรเลงดนตรี ร่วมวงกันระหว่างนานาชาติซึ่งพูดกันคนละภาษาแต่ภาษาดนตรีนั้นทุกคนเข้าใจ ดนตรีแสดงถึงความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และที่สำคัญยิ่งคือในโลกของดนตรีนั้นเป็นโลกแห่งความสันติ ศิลปะการดนตรีเป็นส่วนสำคัญยิ่งส่วนหนึ่งแห่งความเป็นอยู่ของ อารยชนในด้านความรู้และความบันเทิงอันสูงค่า เป็นขนบธรรมเนียมที่สร้างขึ้น เป็นการวางรากฐานแห่งความเจริญ และเป็นสิ่งแสดงถึงวัฒนธรรม อันเป็นสมบัติของและชาติด้วย ด.ญ วิมลวรรณ กอนะ ม.3/3 ห้องเก่า ม.3/4

 26. กนกพร นามหลง พูดว่า:

  ประโยชน์ของดนตรีนะค่ะ
  ข้อ 1. เลยคือ เสียงดนตรีเป็นสิ่งที่กล่อมหัวใจของคนให้อ่อนโยน เยือกเย็นดับทุกข์ได้ชั่วขณะ ปลุกใจให้รื่นเริงกล้าหาญ สิ่งเหล่านี้ย่อมเกิด แก่บุคคลผู้ฟังทั่วๆไป ค่ะ
  2. เป็นเครื่องที่ทำให้โลกครึกครื้น ค่ะ
  3. การแสดงมหรสพต่างๆ เป็นต้นว่า โขนละคร ดนตรีก็เป็นผู้ประกอบให้น่าดูสนุกสนานขึ้นสมอารมณ์ผู้ดูและผู้แสดง ค่ะ
  4. ทำความสมบูรณ์ให้แก่ฤกษ์และพิธีต่างๆ ทั้งของประชาชนและของชาติ ค่ะ

  5. ทำให้โลกเห็นว่าชาติไทยมีวัฒนธรรมเป็นอันดี ชาติใดที่มีวัฒนธรรมของตนอยู่อย่างดีย่อมเป็นที่ยกย่องของชาติทั้งหลาย ค่ะ ส่งโดย ด.ญ กนกพร นามหลง ม.3/3 ห้องเก่า3/4

 27. นิรนาม พูดว่า:

  ดนตรีเป็นเรื่องของ “เสียง” ที่เราได้ยินกันเป็นประจำผ่านทางสื่อประเภทต่างๆ ดนตรีในปัจจุบันมีหลากหลายประเภท ป็อบ ร็อค แร็พ แจ๊ส ลูกทุ่ง หมอลำ เพลงคลาสสิค เพลงไทยเดิม ฯลฯ ซึ่งเปรียบเสมือนอาหารนานาชนิดที่มีรสเปรี้ยว หวาน มัน เค็ม ที่เรากินกันอยู่ทุกวัน

  ดังนั้นสิ่งที่เราไม่สามารถปฏิเสธได้ก็คือ ดนตรีเป็นสิ่งหนึ่งที่มีบทบาทสำคัญในชีวิตประจำวันของเราทุกคน โดยเฉพาะกับเด็กแล้วนั้น “ดนตรีกับเด็ก” นับว่าเป็นสิ่งที่ผูกพันกันอย่างลึกซึ้ง เพราะดนตรีเป็นสื่อที่ตอบสนองต่อธรรมชาติของเด็กโดยตรงและสร้างความสุขให้เด็กได้อย่างง่ายๆ และที่สำคัญดนตรีเป็นเหมือนทางลัดที่คุณพ่อคุณแม่สามารถนำมาใช้ในการช่วยส่งเสริมพัฒนาการในด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญาของเด็กได้เป็นอย่างดี ด.ช สรศักดิ์ ไส่ไอ่ ม. 3/3

 28. หอม หย่าวงศ์ พูดว่า:

  ประโยชน์ของดนตรีคือ
  ดนตรี คือ เสียงและโครงสร้างที่จัดเรียงอย่างเป็นระเบียบแบบแผน ซึ่งมนุษย์ใช้ประกอบกิจกรรมศิลปะที่เกี่ยวข้องกับเสียง โดยดนตรีนั้นแสดงออกมาในด้านระดับเสียง (ซึ่งรวมถึงท่วงทำนองและเสียงประสาน) จังหวะ และคุณภาพเสียง (ความต่อเนื่องของเสียง พื้นผิวของเสียง ความดังค่อย) นอกจากดนตรีจะใช้ในด้านศิลปะได้แล้ว ยังสามารถใช้ในด้านสุนทรียศาสตร์ การสื่อสาร ความบันเทิง รวมถึงใช้ในงานพิธีการต่าง ๆ ได้ค่ะ ส่งจาก ด.ญ หอม หย่าวงศ์ ม.3/3

 29. Sampan Yeepang พูดว่า:

  ประโยชน์ของดนตรีในชีวิตประจำวัน คือ ดนตรีทำให้จิตใจเราสงบผ่อนคลาย เป็นศิลปะกับชีวิต ทำให้นำศิลปะมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน มีความสามารถในการปฏิบัติงาน มีความรับผิดชอบ มีคุณธรรม จริยธรรม และมีวินัยในตนเอง เห็นคุณค่าความสำคัญของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีความสามารถสร้างสรรค์ผลงานตามความถนัด นำไปใช้ในชีวิตประจำวันและสังคม นอกจากนั้นดนตรียังทำให้เราไม่เบื่อด้วย ( ส่งจาก นาย สัมพันธ์ ยี่เป็ง ชั้น ม.3/4 เลขที่ 11 )

 30. ดุลยวัตเเช่หยาง พูดว่า:

  ดนตรี เป็นวิจิตรศิลป์ที่มีความสัมพันธ์กับชีวิตมนุษย์อย่างใกล้ชิด ชีวิตประจำวันของมนุษย์มักมีกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย ดนตรี เป็นสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับการดำรงชีวิตของมนุษย์ ( ส่งจาก นาย ดุลยวัตเเช่หยาง ชั้น ม.3/4 เลขที่ 1 )

 31. ธีรเดช นนท์อ่อน พูดว่า:

  นับตั้งแต่อดีตกาลจนถึงปัจจุบันดนตรีจะมีความสัมพันธ์กับชีวิตมนุษย์อย่างมากตั้งแต่เริ่มแรกของการกำเนิดชีวิตจนกระทั่งถึงตาย จะเห็นว่าในตลอดชีวิตของคนจะต้องมีดนตรีเข้ามาเกี่ยวข้องอยู่เสมอ ทั้งนี้จะเป็นไปตามความเชื่อ วัฒนธรรมหรือวิถีชีวิตของมนุษย์แต่ละชนชาติ ดนตรีมีส่วนเสริมสร้างความเข้มแข็ง ความสุขความสนุกสนาน เพื่อให้มนุษย์คลายจากความกลัว ความกังวล ความเหน็ดเหนื่อย หรือความทุกข์ทั้งปวง ดนตรีนับว่ามีคุณค่าต่อชีวิตมนุษย์มากมาย
  แต่ก่อนที่นักเรียนจะใช้ประโยชน์จากดนตรีได้อย่างแท้จริง นักเรียนต้องรู้จักรู้วิธีการสร้างสรรค์ผลงานจากดนตรีเสียก่อน แล้วจึงนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป ( ส่งจาก นาย ธีรเดช นนท์อ่อน ชั้น ม.3/4 เลขที่ 3 )

 32. เอกราช นามทุน พูดว่า:

  “อันชนใด ไม่มีดนตรีกาล ในสันดานเป็นคน ชอบกลนัก”
  เสียงดนตรีเป็นสิ่งที่กล่อมหัวใจของคนให้อ่อนโยน เยือกเย็นดับทุกข์ได้ชั่วขณะ
  การรู้จักฟังดนตรีด้วยความนิยมและรู้สึกซาบซึ้งในรสของเพลงนั้น มีประโยชน์สำหรับชีวิตอย่างมาก คือ ในชีวิต ประจำวัน ดนตรีมีประโยชน์ในการผ่อนคลายอารมณ์ ในเวลาที่รู้สึกเคร่งเครียดหรือเร่าร้อนด้วยโทสะ ดนตรีก็ช่วยชโลมใจ ให้เย็นลง เป็นเพื่อนในเวลาเหงา กระตุ้นให้รู้สึกคึกคักกล้าหาญในเวลาที่หวาดกลัวภัย อาหารมีประโยชน์ทางกายฉันใด ดนตรีก็มีประโยชน์ทางใจฉันนั้น เพราะเมื่อเราได้ฟังเพลงที่ไพเราะ เรารู้สึกซาบซึ้งและรู้สึกกระหยิ่มอิ่มอกอิ่มใจ เช่นเดียวกับ เมื่อเราเห็นสิ่งที่สวยงามทำให้ชีวิตมีความสดชื่นนาอภิรมย์ยิ่งนัก คุณค่าของดนตรีอีกประการหนึ่งก็คือ ดนตรีเป็นภาษานานาชาติ เข้าใจกันได้ไม่เลือกเชื้อชาติเป็นสื่อกลางสำหรับความสัมพันธ์ ความเข้าใจอันดีต่อกัน ของมวลมนุษย์ทั่วโลก ไม่แบ่งอายุ ไม่แบ่งชั้นวรรณะ และเชื้อชาติ ดังจะเห็นได้จาก การบรรเลงดนตรี ร่วมวงกันระหว่างนานาชาติซึ่งพูดกันคนละภาษาแต่ภาษาดนตรีนั้นทุกคนเข้าใจ ดนตรีแสดงถึงความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และที่สำคัญยิ่งคือในโลกของดนตรีนั้นเป็นโลกแห่งความสันติ ศิลปะการดนตรีเป็นส่วนสำคัญยิ่งส่วนหนึ่งแห่งความเป็นอยู่ของ อารยชนในด้านความรู้และความบันเทิงอันสูงค่า เป็นขนบธรรมเนียมที่สร้างขึ้น เป็นการวางรากฐานแห่งความเจริญ และเป็นสิ่งแสดงถึงวัฒนธรรม อันเป็นสมบัติของและชาติด้วย และ คลายเครียด จากการทำงาน ครับ
  ฟังได้ เล่นได้ทุกเวลาที่เรารู้สึกอยากจะผ่อนคลาย
  แม้แต่เวลาทำงาน ทำงงานไปปากก็ร้องเพลงไปเบา ก็เป็นการช่วยคลายเครียดได้ ( ส่งจาก นาย เอกราช นามทุน ชั้น ม.3/4 เลขที่ 3 )

 33. ชลธิชา พูดว่า:

  ช่วยให้เกิดความเพลิดเพลินในชีวิต และไม่ทำให้ชีวิตมั่วหมอง
  ด.ญ ชลธิชา ฟองจันทร์ ม3/3

 34. แสงคำ พูดว่า:

  ช่วยเป็นส่วนหนึ่งที่ชักชวนให้วัยรุ่นส่วนใหญ่มาเล่นดนตรีและ มีความเพลิดเพลินมากขึ้น
  ด .ญ แสงคำ หมอกเฮือง ม. 3/3

 35. สรศักดิ์ พูดว่า:

  ทำให้เราใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ สามารถนำดนตรีไปประกอบอาชีพได้ รู้จักชื่อดนตรีต่างๆ
  ฝึกสมาธิ และการที่เราเล่นดนตรีนั้น ไม่ว่าจะเป็นประเภทอะไรก็ตาม ทำให้เรามีเสนห์ภายในตัว
  ด.ช สรศักดิ์ ไสไอ่ ม. 3/3

 36. ดนตรีคือเสียงสูงๆ ต่ำๆ เรียงร้อยเป็นทำนอง โดยความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์ ซึ่งเข้ามามีบทบาทในชีวิตของเราทุกคน ปัจจุบันนักเรียนได้ยิน ได้ฟังดนตรีบ่อยมากขึ้น โดยเฉพาะโทรศัพท์มือถือ ที่มีโปรแกรมที่สามารถเล่นเพลงต่างๆได้ นักเรียนมักนิยมฟังเพลงต่างๆ ผ่านทางโทรศัพท์มือถือ เมื่อปีก่อนมีเพลงหนึ่ง ที่นักเรียนชื่นชอบ และนิยมมาก ซึ่งผู้ใหญ่ บางคนก็เห็นดี เห็นงามเปิดกันทั่วบ้านทั่วเมือง เนื้อร้องเพลงว่าดังนี้

  “ชาละวันกุมพี จระเข้แสนดีอยู่ในถ้ำธารา มีเมียหนึ่งคน นวลน้องหน้ามลคืนนี้ไม่มา
  วันหนึ่ง ซัมเดย์ ชาละวันจระเข้ เล่นสเกน้ำมา เจอผู้หญิงอาบน้ำ ตูดดำ ดำ ดำ เพราะไม่ได้นุ่งผ้า…” เพลงเพลงนี้ มีทำ

  ดนตรี มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของร่างกาย จิตใจ และการทำงานของสมองในหลายๆ ด้าน จากการศึกษาวิจัยพบว่ามีผล ดังนี้
  1.ผลของดนตรีต่อร่างกาย สามารถทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของ อัตราการหายใจ อัตราการเต้นของชีพจร ความดันโลหิต การตอบสนองของม่านตา ความตึงตัวของกล้ามเนื้อ และการไหลเวียนเลือด
  2.ผลของดนตรีต่อจิตใจและสมอง สามารถทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของ อารมณ์ สติสัมปชัญญะ จินตนาการ การรับรู้สภาพความเป็นจริง และการสื่อสารทางอวัจนะภาษา

 37. ศิริพร พูดว่า:

  ทำให้อารมณ์ดี มีอารมณ์ขัน
  ด.ญ.ศิริพร มะโนจักร์ ม.3/3ห้องเก่า3/4

 38. นิรนาม พูดว่า:

  ใช้เป็นเครื่องผ่อนคลายในชีวิตประจำวัน
  ด.ญ.เย็น นายเจน ม.3/3ห้องเก่า ม.3/4

 39. ศิริลักษณ์ พูดว่า:

  ศิลปะของการดนตรีและ ละครก็เป็นประโยชน์ก่อให้เกิดความรื่นเริงบันเทิงใจ ขัดเกลาจิตใจให้ผ่องใสเกิดความสามัคคี และเพื่อการพักผ่อนในเมื่อร่างกาย และสมองได้รับความเหน็ดเหนื่อยเมื่อ ล้าจากการทำงาน คนเราทุกคนมีความเป็นนักดนตรีอยู่ในตนเอง บางคนแม้ไม่สามารถ เล่นดนตรีหรือร้องเพลงได้ ก็ยังชอบฟังและชอบดูศิลปะการดนตรีและละครมีความสำคัญไม่น้อยกว่าศิลปะประเภทอื่น
  การรู้จักฟังดนตรีด้วยความนิยมและรู้สึกซาบซึ้งในรสของเพลงนั้น มีประโยชน์สำหรับชีวิตอย่างมาก คือ ในชีวิต ประจำวัน ดนตรีมีประโยชน์ในการผ่อนคลายอารมณ์ ในเวลาที่รู้สึกเคร่งเครียดหรือเร่าร้อนด้วยโทสะ ดนตรีก็ช่วยชโลมใจ ให้เย็นลง เป็นเพื่อนในเวลาเหงา กระตุ้นให้รู้สึกคึกคักกล้าหาญในเวลาที่หวาดกลัวภัย
  ดนตรีเป็นภาษานานาชาติ เข้าใจกันได้ไม่เลือกเชื้อชาติเป็นสื่อกลางสำหรับความสัมพันธ์ ความเข้าใจอัน ดีต่อกัน ของมวลมนุษย์ทั่วโลก ไม่แบ่งอายุ ไม่แบ่งชั้นวรรณะ และเชื้อชาติ ดนตรีแสดงถึงความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

  ด.ญ.ศิริลักษณ์ กันจินะ ม.3/3 ห้องเก่า ม.3/4

 40. ธัญชนก ลายคำ พูดว่า:

  ในบทความนี้เราจะมุ่งเน้นไปที่ประโยชน์โดยตรงในการฟังเพลงในชีวิตประจำวันของเราและมันสามารถจะเป็นปัจจัยที่ดีในการบรรเทาความวิตกกังวล ออกเวลาถ่ายของวันของคุณอยู่คนเดียวกับเพลงบางสงบเงียบเป็นวิธีการรักษาที่ดีที่สุดสำหรับความเครียด Slow, สงบ, เพลงชอบคิดสามารถทำให้คุณรู้สึกผ่อนคลายและสงบสุขหลังจากการฟัง หลายคนถูกใช้จนหมดดังนั้นหลังจากทำงานที่พวกเขาพบว่ามันเป็นไปไม่ได้ทำอะไรที่มีความหมายหรือประสิทธิผล ถ้าเสียงเหมือนคุณ, คุณอาจจะรู้ว่าการเล่นรถที่ CD ในหลังจากวันที่วุ่นวายในการทำงานอย่างแท้จริงสามารถเป็นหนึ่งในความรู้สึกผ่อนคลายมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้. เพลงแรงบันดาลใจเราก็สิ่งอำนวยความสะดวกเราและจะเยียวยาเรา

 41. ด.ญ.อรัญญา พูดว่า:

  การดำเนินชีวิตของคนไทยตลอดชีวิต ต้องมีดนตรีเข้ามาเกี่ยวข้องอยู่เสมอ ทั้งนี้เป็นไปตามความเชื่อและวัฒนธรรมหรือวิถีไทย ดนตรีจะมีส่วนเสริมสร้างความเข้มแข็ง ความสุข ความสนุกสนาน เพื่อให้คลายจากความกลัว ความกังวน ความเหน็ดเหนื่อย หรือความทุกข์ทั้งหลาย ดนตรีนับว่ามีคุณค่าต่อมนุษย์อย่างมากมาย ดนตรีมีบทบาทในชีวิตคนเราตั้งแต่เกิดจนกระทั่งตาย โดยเฉพาะคนไทยถ้าได้ยินเสียงดนตรีที่ไหนก็ตาม หมายความว่าที่แห่งนั้นจะต้องมีงานมหรสพ ไม่ว่าจะเป็นงานบุญ งานกุศล งานฉลองต่าง ๆ หรืองานศพ เช่น พอเด็กเกิดมาก็จะมีการทำขวัญเดือน โกนผมไฟ ซึ่งถือว่าเป็นพิธีมงคลแก่ชีวิตเด็ก ซึ่งผู้ใหญ่ต้องเป็นฝ่ายทำให้ และเมื่อเข้าสู่วัยหนุ่มสาวก็มีการโกนจุกซึ่งแสดงว่าเด็กเข้าสู่วัยที่โตแล้ว ในช่วงชีวิตต่อไปก็คือ การอุปสมบทของชายก็มีการทำขวัญนาค นอกจากที่กล่าวมาแล้วยังมีอีกหลายงาน อาทิเช่น การแต่งงาน การฉลองอายุ ฉลองครบรอบแต่งงาน งานขึ้นบ้านใหม่ เป็นต้น กิจกรรมเหล่านี้ล้วนแต่ใช้ดนตรีประกอบทั้งสิ้น เป็นการแสดงให้เกิดความสนุกสนานรื่นเริง มองดูศักดิ์สิทธิ์ ดังนั้นจะเห็นว่าการดำเนินชีวิตของคนไทยจะมีความสัมพันธ์กับดนตรีมาตลอด ด.ญ.อรัญญา จางโย่ ม.3/4 ห้องเดิม ม.3/5 ค่ะ

 42. ด.ญ กานดา แซ่หลิว พูดว่า:

  เสียงดนตรีมีอิทธิพลต่อจิตใจ เป็นอิทธิพลที่เกี่ยวกับเสียงโดยตรง เนื่องจากเสียงออกมาจากจิตใจ เมื่อใจรู้สึกเป็นอย่างไรก็จะถ่ายทอดเป็นเสียงออกมาเป็นอย่างนั้น ในขณะเดียวกันเสียงที่ออกมาจากจิตใจ ความสุขและความทุกข์ ได้อาศัยเสียงระบายออกมาภายนอกซึ่งทำให้จิตใจผ่อนคลายลงได้ โดยธรรมชาติ ดนตรีจึงเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตและจิตใจ
  ด.ญ กานดา แซ่หลิว ม.31 เลขที่ 11

 43. รัชนี ต๊ะแช ชั้น ม3/4 เลขที่ 23 พูดว่า:

  เสียงดนตรี(Music) เป็นเสียงที่ไพเราะเป็นเสียงที่ละเอียดสร้างขึ้นด้วยความตั้งใจด้วยการประดิษฐ์เสียงอย่างประณีตและบรรจง มนุษย์สร้างเสียงขึ้นเพื่อให้มนุษย์ด้วยกันฟัง มนุษย์เป็นผู้สร้างมาตรฐานของความไพเราะ โดยอาศัยความรู้สึกที่ดีเอาเสียงที่ไพเราะงดงาม นำแต่ละเสียงมาเรียงร้อยให้ปะติดปะต่อกันจนกลายเป็นบทเพลงที่ไพเราะ ดนตรีเป็นศิลปะที่มนุษย์ได้สร้างขึ้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการใช้ตามความปรารถนาของมนุษย์ ซึ่งดนตรีอาจจะรับใช้ในฐานะที่เป็นส่วนประกอบของพิธีกรรม หรือดนตรีอยู่ในฐานะของความบันเทิง

 44. น.ส. อรพินทร์ อินต๊ะวงค์ ชั้น ม.3/2 พูดว่า:

  บทที่ 3 อิทธิพลของดนตรี
  ใช้ดนตรีประกอบกิจกรรมกีฬา เช่น ยิมนาสติกกิจกรรมเข้าจังหวะ การเต้นแอโรบิค เป็นต้น นอกจากนั้นยังมีกิจกรรมต่างๆมากมายที่ใช้ดนตรีเป็นส่วนประกอบในการดำเนินการทั้งทางตรงและทางอ้อม อาจกล่าวได้ว่าดนตรีเป็นส่วนประกอบที่ขาดเสียมิได้ในกิจกรรมของสังคมมนุษย์
  น.ส. อรพินทร์ อินต๊ะวงค์ ชั้น ม.3/2

 45. วาสนา แซ่จัง ชั้น ม3/4 พูดว่า:

  ดนตรีที่ดีสามารถนำพาเด็กเข้าไปสู่สิ่งที่เรียกว่าสุนทรียภาพความงามซึ่งในที่สุดก็จะเชื่อมเข้าไปสู่ความดีได้และการปลูกฝังเรื่องคุณธรรม จริยธรรมโดยอาศัยหลักเรื่องของเหตุและผลก็จะสามารถบังเกิดผลได้

 46. เงิน คำหนึ่ง ชั้น ม3/4 พูดว่า:

  ดนตรีเหมือนขนมของหนูๆที่กินแล้วทั้งสนุก แถมได้รสชาติที่แสนอร่อย และยังเป็นขนมที่มีความพิเศษคือมีประโยชน์แก่ร่างกาย อารมณ์ และจิตใจ สังคมและสติปัญญาของหนูๆอีกด้วย รู้อย่างนี้แล้วคุณพ่อคุณแม่อย่ารอช้า ไปเลือกหาดนตรีขนมอร่อยจานนี้ให้กับพวกเขากันดีกว่า เอ๊ะหรือว่าจะร่วมกันปรุง ร่วมกันแต่งขึ้นมากับพวกหนูๆของเราก็ได้นะ ไม่สงวนลิขสิทธิ์แต่อย่างใด (^_^)

 47. ด.ญ. นวล ซอยะ ชั้น ม.3/2 พูดว่า:

  บทที่ 3 อิทธิพลของดนตรี
  ดนตรีเป็นเรื่องของ “เสียง” ที่เราได้ยินกันเป็นประจำผ่านทางสื่อประเภทต่างๆ ดนตรีในปัจจุบันมีหลากหลายประเภท ป็อบ ร็อค แร็พ แจ๊ส ลูกทุ่ง หมอลำ เพลงคลาสสิค เพลงไทยเดิม ฯลฯ ซึ่งเปรียบเสมือนอาหารนานาชนิดที่มีรสเปรี้ยว หวาน มัน เค็ม ที่เรากินกันอยู่ทุกวัน

  ดังนั้นสิ่งที่เราไม่สามารถปฏิเสธได้ก็คือ ดนตรีเป็นสิ่งหนึ่งที่มีบทบาทสำคัญในชีวิตประจำวันของเราทุกคน โดยเฉพาะกับเด็กแล้วนั้น “ดนตรีกับเด็ก” นับว่าเป็นสิ่งที่ผูกพันกันอย่างลึกซึ้ง เพราะดนตรีเป็นสื่อที่ตอบสนองต่อธรรมชาติของเด็กโดยตรงและสร้างความสุขให้เด็กได้อย่างง่ายๆ และที่สำคัญดนตรีเป็นเหมือนทางลัดที่คุณพ่อคุณแม่สามารถนำมาใช้ในการช่วยส่งเสริมพัฒนาการในด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญาของเด็กได้เป็นอย่างดี

  ดนตรีเหมือนขนมของหนูๆที่กินแล้วทั้งสนุก แถมได้รสชาติที่แสนอร่อย และยังเป็นขนมที่มีความพิเศษคือมีประโยชน์แก่ร่างกาย อารมณ์ และจิตใจ สังคมและสติปัญญาของหนูๆอีกด้วย รู้อย่างนี้แล้วคุณพ่อคุณแม่อย่ารอช้า ไปเลือกหาดนตรีขนมอร่อยจานนี้ให้กับพวกเขากันดีกว่า เอ๊ะหรือว่าจะร่วมกันปรุง ร่วมกันแต่งขึ้นมากับพวกหนูๆของเราก็ได้นะ ไม่สงวนลิขสิทธิ์แต่อย่างใด
  ด.ญ. นวล ซอยะ ชั้น ม .3/2

 48. เด็กหญิงเฉลิมขวัญ แซ่แหลว ชั้น ม3/4 พูดว่า:

  ดนตรีช่วยพัฒนาทางด้านสติปัญญา
  – ดนตรีช่วยพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์ เช่นเมื่อเด็กได้ฟังหรือร้องเพลงที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องของจำนวน และ การนับ หรือการที่เด็กได้หัดอ่านโน้ตดนตรี
  – ดนตรีช่วยพัฒนาทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์ เช่นเมื่อเด็กได้ร้องเพลงที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับธรรมชาติจากเนื้อเพลงที่ เกี่ยวกับสัตว์ ต้นไม้ รุ้งกินน้ำ พระจันทร์ ดวงดาว
  – ดนตรีช่วยพัฒนาทักษะทางด้านภาษา เช่น เด็กได้เรียนรู้คำศัพท์ต่างๆทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศผ่านทาง เนื้อเพลง
  – ดนตรีช่วยพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ เช่นเมื่อเด็กๆฟังเพลงแล้วคิดท่าเต้นแบบต่างๆได้ด้วยตนเอง หรือแปลงกาย เป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้ การที่เด็กได้คิดค้นวิธีเล่นเครื่องดนตรีประเภทต่างๆ หรือการที่เด็กแต่งเนื้อเพลงหรือทำนองเพลง ด้วยตัวของเขาเอง

 49. เด็กหญิงเซียหลิงถัง ลีจะซี ชั้น ม3/4 พูดว่า:

  ดังนั้นสิ่งที่เราไม่สามารถปฏิเสธได้ก็คือ ดนตรีเป็นสิ่งหนึ่งที่มีบทบาทสำคัญในชีวิตประจำวันของเราทุกคน โดยเฉพาะกับเด็กแล้วนั้น “ดนตรีกับเด็ก” นับว่าเป็นสิ่งที่ผูกพันกันอย่างลึกซึ้ง เพราะดนตรีเป็นสื่อที่ตอบสนองต่อธรรมชาติของเด็กโดยตรงและสร้างความสุขให้เด็กได้อย่างง่ายๆ และที่สำคัญดนตรีเป็นเหมือนทางลัดที่คุณพ่อคุณแม่สามารถนำมาใช้ในการช่วยส่งเสริมพัฒนาการในด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญาของเด็กได้เป็นอย่างดี

 50. เด็กหญิงนาฟา แซ่ย่าง ชั้น ม3/4 พูดว่า:

  1. การนำความรู้ทางดนตรีไปใช้ในชีวิตประจำวัน
  ถ้าเรามีความรู้ความเข้าใจหรือมีประสบการณ์ทางดนตรีและสามารถสร้างสรรค์ผลงานได้ เราสามารถนำสิ่งเหล่านี้ไปปรับและประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ ดังนี้
  1.1 การแสดงความสามารถพิเศษในการร้องเพลงและเล่นดนตรีที่ตนเองถนัดและสนใจ
  1.2 การแสดงออกในโอกาสต่าง ๆ เมื่อได้รับเชิญหรือถูกกำหนดให้แสดงความสามารถ
  1.3 การฟังเพลง ร้องเพลงหรือเล่นดนตรีเมื่อมีเวลาว่าง เพื่อเป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
  1.4 การฟังเพลงร้องเพลงหรือเล่นดนตรีเพื่อผ่อนคลายความเห็นเหน็ดเหนื่อยหรือความเครียด
  1.5 การฟังเพลง ร้องหรือเล่นดนตรีเพื่อพัฒนาความคิดหรือความสามารถในการเรียนรู้
  1.6 การฟังเพลง ร้องเพลงหรือเล่นดนตรีเพื่อพัฒนาความสามารถทางดนตรี
  1.7 การฟังเพลง ร้องเพลงหรือเล่นดนตรีเพื่อเป็นการฝึกสมาธิและส่งเสริมสุขภาพจิต
  1.8 การฟังเพลง ร้องเพลงหรือเล่นดนตรีเพื่อเป็นการพัฒนาบุคลิกภาพและค่านิยม
  1.9 การฟังเพลง ร้องเพลงหรือเล่นดนตรีเพื่อส่งเสริมการสร้างมนุษยสัมพันธ์
  1.10 ประกอบอาชีพสุจริต

ใส่ความเห็น

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.